Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Zebranie uczestników scalenia gruntów prowadzonego na części obrębu Hołowczyce

Starosta Powiatu
    Łosickiego
GKN.6862.1.2017                                                                                  Łosice dn.6.11.2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E   II


Na podstawie  art.13 i  31 ustawy z dn.26 marca 1082 r. o scalaniu i wymianie gruntów   ( j.t. Dz.U.z 2014 r. poz.700 ze zm.)


S t a r o s t a   Ł o s i c k i   z a w i a d a m i a


że w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz.16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów  prowadzonego na części obrębu Hołowczyce.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały przez uczestników scalenia o wyrażeniu zgody na  szacunek porównawczy gruntów i ich części składowych  co wynika z art. 13 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy uczestników scalenia i uzyskanie większości ¾ głosów.
W wypadku braku wymaganej liczby obecnych w w/w terminie ustala się
drugi termin zebrania na dzień następny tj. 25 listopada 2017 r. o godz.16.00    
również w  OSP. Uchwała podjęta w drugim terminie będzie ważna bez względu na ilość uczestników scalenia.     

Jest to bardzo ważne zebranie w postępowaniu scaleniowym, dlatego udział w nim należy traktować jako obowiązkowy.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zebrania można uzyskać pod numerem telefonu 83 357 27 23 w godzinach urzędowania tj. 8.30 -15.00.

P o u c z e n i e


Niniejsze zawiadomienie zostaje upublicznione przez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń wsi  Nowe i Stare Hołowczyce, Urzędu Gminy w Sarnakach, Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na stronach  BIP Powiatu Łosickiego i Gminy Sarnaki. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dna publicznego ogłoszenia.      

                                                                                   Z up. Starosty
                                                                                   Walerian Chlebiński – Geodeta Pow.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.