Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

          Starosta Łosicki informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287),

że w dniach od 22 do 25 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Sarnaki i od 28 października do 14 listopada 2013 r. w godzinach 8-15 w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6 pok.18   z o s t a n i e   w y ł o ż o n y do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Sarnaki

Dokumentacja tego projektu składa się z:

-rejestru gruntów                    -kartotek budynków

-mapy ewidencyjnej                -rejestru lokali

-rejestru budynków                - kartotek lokali

   Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

  Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.