Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Informacja

Sarnaki, dnia 04.11.2013r

OŚ.6220.3.48.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Sarnaki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek inwestora BioNe Sp. z o.o. ul. Batorego 27/187, 02-591 Warszawa z dnia 14.12.2012r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Klepaczew”.

 Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08 – 220 Sarnaki, pokój nr 103 w godzinach pracy urzędu, z zebranym materiałem i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski (na adres Urzędu Gminy Sarnaki) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Sarnaki

Andrzej Lipka

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.