Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z A M A W I A J Ą C Y :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08 - 220 Sarnaki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

zakup materiałów promocyjnych na konferencję oraz dostarczenie ww. materiałów do siedziby Zamawiającego na potrzeby projektu systemowego „Krok w przód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

tel. /fax 83 359 92 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami).

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawa o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych dla 35 osób oraz dostarczenie ww. materiałów do siedziby Zamawiającego na potrzeby projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach pt. „Krok w przód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem Zamówienia jest zakup następujących materiałów:

 1. Torba sportowa z dwiema rączkami, dodatkowa kieszeń zewnętrzna zamykana na zamek błyskawiczny, kolor czarny, materiał poliester, wymiary 50 x 33 x 17 – 36 szt.,

 2. Teczka konferencyjna z blokiem A5 i długopisem, kolor niebieski, wymiary 23, 5 x 18, 5 x 1, 2 – szt. 36,

 3. Torba na zakupy wykonana z juty, uchwyty bambusowe, wymiary 33 x 27 x 11, kolor zielony – 12 szt., kolor pomarańczowy – 12 sz., kolor niebieski – 12 sz.

Ww. materiały mają być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kolorowe logo PO KL oraz kolorową flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Termin realizacji zamówienia:

02 grudzień 2013 r., godz. 12.00.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

  2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.

  3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

  4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach,

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki,

- pocztą pod ww. adres lub

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

  1. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyćdo dnia 25 listopada 2013 roku, do godz. 15.30.

 1. Opis kryteriów wyboru oferty

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

Cena 100 %.

 1. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

 1. Integralną część niniejszego „Zapytania ofertowego” stanowią następujące załączniki:

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.