Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Zapytanie ofertowe GOPS

Z A M A W I A J Ą C Y :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08 - 220 Sarnaki

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

zakup niszczarki oraz jej dostarczenie do siedziby Zamawiającego na potrzeby projektu systemowego „Krok w przód” współfinansowanego ze środków

 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

$11.     Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

tel. /fax 83 359 92 44

 

$12.     Tryb udzielenia zamówienia:

 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000  euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami).

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

$13.     Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

$14.     Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zakup niszczarki oraz jej dostarczenie do siedziby Zamawiającego na potrzeby projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach pt. „Krok w przód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem Zamówienia jest zakup niszczarki o następujących parametrach:

$1a)      Rodzaj: niszczarka,

$1b)     Gwarancja: nie mniej niż 7 lat na noże tnące i  2 lata na urządzenie,

$1c)      Pojemność kosza – nie mniej niż 28 l,

$1d)     Poziom bezpieczeństwa DIN 32757– nie mniej niż 3,

$1e)      Sposób niszczenia – ścinki,

$1f)       Rozmiar ścinka – 2x8 mm,

$1g)      Głośność Db – nie więcej niż 60,

$1h)     Max. ilość jednorazowo niszczonych kartek – nie mniej niż 10,

$1i)        Niszczenie płyt CD/DVD – tak,

$1j)        Niszczenie zszywek, małych spinaczy itp. – tak,

$1k)      Automatyczny  start/stop – tak,

$1l)        Funkcja cofania – tak,

$1m)   Wyjmowany pojemnik na ścinki z okienkiem – tak,

$1n)     Szerokość wejścia – 230 mm,

$1o)     Samoczyszczące się ostrza – tak,

$1p)     Tryb uśpienia – tak.

$14.1  Termin realizacji zamówienia:

13 grudzień 2013 r.

$15.     Opis sposobu przygotowania oferty

$15.1  Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

$15.2  Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.

$15.3  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

$15.4  Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

$16.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

$17.     Miejsce, termin i sposób składania ofert:

$17.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach,

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki,

- pocztą pod ww. adres,

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub

- faxem na nr 83 359 92 44.

$17.2  Termin złożenia oferty: 29 listopada 2013 roku.

$18.     Opis kryteriów wyboru oferty

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

Cena 100 %.

$11.      Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

$19.      Integralną część niniejszego „Zapytania ofertowego” stanowią następujące załączniki:

$11.      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.