Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

GOPS

Nowa strona internetowa GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach zaprasza do zapoznania się i korzystania ze strony internetowej pod adresem
www.gopssarnaki.naszops.pl

Informacja

W dniu 22 października (czwartek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach
czynny do godziny 15:15

Informacja GOPS

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach poszukuje wykonawców  na organizację i przeprowadzenie 3 szkoleń dla 4 osób w ramach projektu systemowego pt. „Krok w przód” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik GOPS

Elżbieta Kozioł

Załączniki <<klik tu>>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA GOPS

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr ogłoszenia: 336480 – 2013, data zamieszczenia: 21.08.2013r.

 Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach, na podstawie art. 94 ust. 3, w związku z art. 93 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu Części I prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Krok w przód” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 sierpnia 2013 r. pod numerem 336480 – 2013.

/-/ Kierownik GOPS w Sarnakach

 

INFORMACJA GOPS

INFORMACJAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Krok w przód” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na dzień 16 sierpnia 2013 r. przewidziany jest wyjazd integracyjny. W związku z powyższym

dnia 16 sierpnia 2013 r. /piątek/ biura GOPS są zamknięte.Kontakt w sprawach pilnych:

519 396 682

Elżbieta Kozioł

Kierownik GOPS

Wyróżnienie dla GOPS w Sarnakach

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach informuje, że z dniem 1 sierpnia 2012 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w godz. od 8:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE