Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel

Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Sarnaki za lata 2013 - 2017

  1. Analiza za rok 2013
  2. Analiza za rok 2014
  3. Analiza za rok 2015
  4. Analiza za rok 2016
  5. Analiza za rok 2017
  6. Analiza za rok 2018

Informacja Wójta Gminy Sarnaki o odpadach powstających w związku z kwarantanną

Informacja Wójta Gminy Sarnaki o odpadach powstających w związku z kwarantanną

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami

PSZOK Sarnaki - godziny otwarcia

PSZOK godziny otwarcia Sarnaki

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ulotka

2. Zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

3. Rodzaje przyjmowanych i odrzucanych odpadów komunalnych

INFORMACJA na 2020r. dotycząca ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

zawiadomienie dla domków letniskowych

Harmonogram odbioru odpadów z terenu domków letniskowych Gmina Sarnaki rok 2020

sarnaki letniskowe 2020-1

PORTAL MAPOWY

NOWE NUMERY TELEFONÓW

ODPADY - OPŁATY

RACHUNEK NA ODPADY