Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel

Odpady komunalne

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Sarnaki w 2016 roku

Aby pobrać harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Sarnaki w 2016 roku proszę

<<KLIKNĄĆ TUTAJ>>

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

<< POBIERZ >>

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W SARNAKACH

(oczyszczalnia ścieków w Sarnakach tel. 83 359 91 09)

Harmonogram czasu pracy (regulamin klik tu)

Lp.

PSZOK

Dni pracy

Godziny pracy

1.

Sarnaki

poniedziałek - piątek

1500 - 1800

sobota

800 - 1300

2015 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

2015
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW <<klik tu >>

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych <klik tu>>

PORTAL MAPOWY