Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel

Odpady komunalne

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady II kwartał 2014 r.

Harmonogram <klik tu>

Ogłoszenie „Nieskażone Środowisko”

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”,

informuje mieszkańców miejscowości:

Borsuki, Klepaczew, Serpelice, Zabuże,

że zbiórka niesegregowanych

odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu,

odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014 r. (piątek)

(pierwotnie termin zbiórki według harmonogramu ustalony

został na dzień 19 kwietnia 2014 r. -sobota)

Harmonogram zbiórki odpadów dostępne

na stronie internetowej www.zkns-losice.pl

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

<<klik tu>>

 

 

Uchwała Nr XXXII/165/2013

Uchwała Nr XXXII/165/2013

Rady Gminy Sarnaki

z dnia 26 lipca 2013 r.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Nr XXXII/164/2013

Uchwała Nr XXXII/164/2013

Rady Gminy Sarnaki

z dnia 26 lipca 2013 r.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SARNAKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO WNOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W RATACH KWARTALNYCH, W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- ZA I KWARTAŁ DO 15 MARCA

- ZA II KWARTAŁ DO 15 MAJA

- ZA III KWARTAŁ DO 15 WRZEŚNIA

- ZA IV KWARTAŁ DO 15 LISTOPADA

 

PIERWSZĄ OPŁATĘ OBEJMUJĄCĄ OKRES OD 01 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2013r. NALEŻY WPŁACIĆ DO 15 WRZEŚNIA 2013r. BEZ WEZWANIA, W DRODZE INKASA (U SOŁTYSA), NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY SARNAKI LUB GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY.

 

PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI W PRZYPADKU GDY OPŁATY NIE ZOSTANĄ WNIESIONE, WÓJT GMINY SARNAKI PRZESYŁA DŁUŻNIKOWI PISEMNE UPOMNIENIE, ZAWIERAJĄCE WEZWANIE DO WYKONANIA OBOWIAZKU, Z ZAGROŻENIEM SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/Andrzej Lipka

PORTAL MAPOWY