Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 27.03.2019 r.

Obrady VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
   3. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
   4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
   5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
   6. Podjęcie uchwał w sprawie :
      1) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki,
      2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
          bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki,
      3) uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
      4) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy,
      5) zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
      6) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody
          Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym.
   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
   8. Wolne wnioski
   9. Zakończenie obrad VIII sesji rady.

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 12 lutego 2019 r.

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 12 lutego 2019 r.

 
 
 

Obrady VII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 12.02.2019 r.

Obrady VII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 12 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
3.    Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
4.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
5.    Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie :
       1)    ustalenia diet sołtysom,
       2)    zarządzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Sarnaki,
       3)    zmiany w statutach sołectw Gminy Sarnaki,
       4)    zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
       5)    zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028.
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8.    Wolne wnioski
9.    Zakończenie obrad VII sesji rady.

Podsumowanie VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 18 stycznia  2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Rada podjęła następujące uchwały:

  1.  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – VI/32/2019,
  2.  zaciągnięcia przez Gminę Sarnaki pożyczki długoterminowej w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu Gminy Sarnaki na rok 2019 – VI/33/2019,
  3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028 – VI/34/2019
  4. zmiany w budżecie gminy na rok 2019 – VI/35/2019,
  5. ustalenia wynagrodzenia wójta gminy – VI/36/2019.

W obradach uczestniczyli radni gminy, Wiceprzewodnicząca rady powiatu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarnakach Pani Barbara Michoń, radny powiatu Pan Marian Waszczuk,  Prezes ZG OSP Pan Henryk Mułenko, druhowie strażacy z OSP Serpelice oraz przedstawiciel lokalnej prasy.

VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 18.01.2019 r.

VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 18 stycznia 2019 r.

 
 
 

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.