Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31.03.2020 r.

Obrady XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31.03.2020 r.

XVIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 06.02.2020 r.

XVIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 06 lutego 2020 r.

 
 
 

Obrady XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 06.02.2020 r.

Obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 06 lutego 2020 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) rozpatrzenia skargi,
    2) zmiany w budżecie gminy na rok 2020,
    3) przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2019,
    4) przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji rady gminy
        za rok 2019,
    5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
        odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
        wysokości wynagrodzenia za inkaso,
    6) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od
        nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu
        płatności i wynagrodzenia za inkaso.
8 . Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
9 . Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XVIII sesji rady gminy.

XVII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30.12.2019 r.

XVII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 grudnia 2019 r.

 
 
 

Obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 30.12.2019 r.

Obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) uchwalenia budżetu gminy na rok 2020,
    2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2020 - 2028,
    3) zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    4) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028,
    5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
    6) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sarnaki na rok szkolny 2019/2020,
    7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Sarnakach na rok 2020,
    8) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2020.
8 . Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
9 . Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XVII sesji rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.