Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 18.11.2019 r.

XV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 18 listopada 2019 r.

 
 
 

Obrady XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18.11.2019 r.

Obrady XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 18 listopada 2019 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany w budżecie gminy na rok 2019.
    2) uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad XV sesji rady gminy.

Obrady XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 20.11.2019 r.

Obrady XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
        rok podatkowy 2020,
    2) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,
        przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2020,
    3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
    5) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi
        i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
    6) zmiany w budżecie gminy na rok 2019.
8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XV sesji rady gminy.

XIV Uroczysta Sesja Rady Gminy w Sarnakach 19.10.2019 r.

XIV Uroczysta Sesja Rady Gminy w Sarnakach 19 października 2019 r.

 
 
 

XIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 25.09.2019 r.

XIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 25 września 2019 r.

 
 
 

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.