Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 25.09.2019 r.

Obrady XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury.
7. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :

   1) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028,
   2) zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
   3) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
      wynagrodzenia za inkaso, 
   4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od
      nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu
      płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
   5) regulaminu wynagradzania nauczycieli,
   6) wyboru ławników.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad XIII sesji rady.

XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 19.07.2019 r.

XII sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 19 lipca 2019 r.

 
 
 

Obrady XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 19.07.2019 r.

Obrady XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 19 lipca 2019 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
    1) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
        na ławników,
    2) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
    3) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028,
    4) zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
        Gminę Sarnaki,
    6) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
        podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
        tych podatków i wynagrodzenia za inkaso.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad XII sesji rady.

XI Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 19.06.2019 r.

XI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 19 czerwca 2019 r.

 
 
 

X Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 13.06.2019 r.

X sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 13 czerwca 2019 r.

Transmisja rozpoczyna się w 37:34 minucie.

 
 
 

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.