Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XXX Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 29 grudnia 2020 r.

XXX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 29 grudnia 2020 r.

 
 
 

Obrady XXX Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 29.12.2020 r.

Zawiadamiam o obradach XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 14:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Im. Bohaterów Akcji V 2 w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,
   2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2021 - 2028,
   3) zmiany w budżecie gminy na rok 2020,
   4) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2020 – 2028,
   5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
   6) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Sarnakach na rok 2021,
   7) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2021,
   8) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sarnaki,
   9) przyjęcia stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami
       oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki
       odpadami komunalnymi.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXX sesji zwyczajnej rady.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

XXIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 25.11.2020 r.

XXIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 25 listopada 2020 r.

 
 
 

Obrady XXIX Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 25.11.2020 r.

Zawiadamiam o obradach XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w sesji wezmą udział tylko Radni Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany w budżecie gminy na rok 2020,
   2) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawa
       obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
   3) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
       nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
   4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
       stawki tej opłaty,
   5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
       Gminy Sarnaki,
   6) przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXIX sesji zwyczajnej rady.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

XXVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 06.11.2020 r.

XXVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 06 listopada 2020 r.

 
 
 

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.