Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Informacja o obradach XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu  27 kwietnia 2018 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. Na obradach obecni byli radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciel lokalnej prasy.
Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 oraz podjęła uchwały w sprawie:
            1)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – XLVII/238/2018,  
               2)    absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 – XLVII/239/2018.Ponadto Rada Gminy podjęła jeszcze dwie uchwały, które w trakcie sesji zostały wprowadzone do porządku obrad: w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – XLVII/ 240/2018, oraz  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – XLVII/241/2018.Na sesji zostały przedstawione przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach informacje  „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2017 roku” oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017”. Do przedstawienie tych informacji radzie gminy  co roku Kierownik GOPS zobowiązany jest Ustawą o pomocy Społecznej.
 
Absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki za rok 2017 zostało udzielone jednogłośnie. Pan Wójt podziękował radzie gminy za dobrą współpracę i udzielone absolutorium oraz  sołtysom, mieszkańcom gminy i pracownikom za współpracę dzięki, której budżet mógł być dobrze zrealizowany. Jest to wynik dobrej pracy zespołowej, Wójt sam nic nie zrobi.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.