Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 20 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     1) przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej,
     2) upoważnienia Wójta Gminy Sarnaki do ustalania cen i opłat,
     3) ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej,
     4) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania i wody i odprowadzania ścieków
         i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
     5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
     6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w formie dotacji celowej,
     7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w roku 2018,
     8) zmiany budżetu gminy na rok 2018.
10. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad L sesji nadzwyczajnej rady gminy.

 

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.