Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach cz. II

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 20 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W sesji uczestniczyli radni gminy.

Rada gminy wycofała z porządku obrad sesji uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sarnaki do ustalania cen i opłat,ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej celem dalszego procedowania tematu na posiedzeniach komisji.

Wprowadziła do porządku obrad i uchwaliła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sarnaki podnosząc wysokość ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej do 12,00 złotych za godzinę.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały:

  1. przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania i wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w formie dotacji celowej,
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w roku 2018,
  6. zmiany budżetu gminy na rok 2018.

Radni zostali zapoznani ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy

Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.