Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

       Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się 5 grudnia  2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 
2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
3. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :

   a) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
   b) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019,
   c) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2019,
   d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
   f) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z    dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad IV sesji rady.

Podsumowanie III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się 28 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Ponadto na sesji obecni byli Prezes Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedziba w Łosicach oraz Prezes OSP Serpelice.

Rada podjęła następujące uchwały:

 1. rozpatrzenia skargi – III/8/2018,
 2. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody – III/9/2018,
 3. zmiany w budżecie gminy na rok 2018 – III/10/2018,
 4. zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy – III/11/2018.

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 listopada 2018 r.

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 listopada 2018 r.

 
 
 

Obrady III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 7. 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. rozpatrzenia skargi
  2. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody,
  3. zmiany w budżecie gminy na rok 2018,
  4. zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad III sesji rady

Podsumowanie II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

II sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się 26 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Rada podjęła uchwały w sprawie :
a) ustalenie składów osobowych stałych komisji rady – II/3/2018,

I. KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Adam Wawryniuk
2. Zastępca Przewodniczącego – Mieczysław Bartoszewski
3. członek – Mariusz Dudziuk
4. członek – Monika Obrępalska
5. członek – Tomasz Obrępalski

II. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Przewodniczący – Mariusz Dudziuk
2. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Radziwonka
3. członek – Tadeusz Baczyński
4. członek – Eugeniusz Kroszka
5. członek – Bogdan Kowalczyk

III. BUDŻETU I FINANSÓW
1. Przewodniczący – Mieczysław Bartoszewski
2. Zastępca Przewodniczącego – Daniel Tyszko
3. członek – Renata Dziwińska
4. członek – Tadeusz Baczyński
5. członek – Czesław Domański
6. członek – Tomasz Obrępalski

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Przewodniczący – Jarosław Melech
2. Zastępca Przewodniczącego – Eugeniusz Kroszka
3. członek – Bogdan Kowalczyk
4. członek – Czesław Domański
5. członek – Daniel Tyszko

V. KOMISJA KULTURY OŚWIATY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Przewodniczący – Monika Obrępalska
2. Zastępca Przewodniczącego – Renata Dziwińska
3. członek – Adam Wawryniuk
4. członek – Jarosław Melech
5. członek – Adam Bartoszewski
6. członek – Jolanta Radziwonka

b) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy – II/4/2018,


c) ustalenie wysokości ryczałtu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady - II/5/2018 – Przewodnicząca rady 1800,00 zł a wiceprzewodniczący rady 800,00 zł miesięcznie oraz wysokości diet radnym – II/6/2018 – dieta za posiedzenie przewodniczącym komisji 250,00 zł a członkom komisji – 200,00 zł,


d) ustalenie wysokości diet sołtysom – II/7/2018 – dieta za posiedzenie 150,00 zł

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.