Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXXI sesja

XXXI sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku.

W sesji uczestniczyli radni gminy, powiatu, sołtysi, mieszkańcy Gminy Sarnaki, przedstawiciele: regionalnej prasy, Zbiornicy Skórzec – Firma Utylizacyjna, która zajmuje się również odbieraniem folii od rolników, części domków letniskowych z terenu Mierzwic Kolonii – w temacie odbiory odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – XXXI/153/2013,

2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXI/155/2013,

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso – XXXI/156/2013,

5) odpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od Operato ra

Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Spółka Akcyjna z siedzibą w      Warszawie – XXXI/157/2013.

XXXI sesja

W dniu 27 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz  ze             sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii za  rok 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012,

2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2013,

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso.

11.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad XXXI sesji zwyczajnej rady gminy.

XXX sesja Rady Gminy

XXX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 16 maja 2013 roku.

 

W sesji udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Przedstawiciel Firmy WIZAL z Sokołowa Podlaskiego, sołtysi, kierownicy zakładów z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

Na sesji rada podjęła następujące uchwały:

 

1)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łosickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2010 W Kamianka – Grzybów – Sarnaki – XXX/148/2013,

2)   zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXX/149/2013,

3)   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2013 roku – XXX/150/2013,

4)   nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – XXX/151/2013,

5)  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – XXX/152/2013.

 

W trakcie sesji dużo czasu poświęcono na dyskusję dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. Na inkasentów podatku wyznaczono sołtysów, którym też będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 8 % od zainkasowanej przez sołtysa sumy.

XXIX sesja

XXIX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 25 marca 2013 roku.


Udział w sesji wzięli radni gminy, radny powiatu Szczepan Miroński, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Pan Mieczysław Korowajczuk, kierownicy zakładów pracy, sołtysi, mieszkańcy gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

         Radni podjęli następujące uchwały:

 

1)    zmian w budżecie gminy na rok 2013,

2)    rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na

2014  środków  stanowiących fundusz sołecki,

3)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,

4)    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5)    uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łosickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2009 W Sarnaki – Stare Mierzwice,

6)    uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013 – 2020.

 

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim zebranym oraz ich rodzinom życzenia świąteczne.

XXVIII sesja Rady Gminy

W dniu 11 marca 2013 roku o godzinie 14.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy w Sarnakach z następującym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie sesji.

   2. Przyjęcie porządku dziennego.

   3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.

1.    Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.

2.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

3.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

4.    Zapytania i interpelacje radnych.

5.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie :

     1) zmian w budżecie gminy na rok 2013.

     10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

     11.  Wolne wnioski.

     12.  Zakończenie obrad XXVIII sesji rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.