Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXX sesja Rady Gminy

XXX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 16 maja 2013 roku.

 

W sesji udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Przedstawiciel Firmy WIZAL z Sokołowa Podlaskiego, sołtysi, kierownicy zakładów z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

Na sesji rada podjęła następujące uchwały:

 

1)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łosickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2010 W Kamianka – Grzybów – Sarnaki – XXX/148/2013,

2)   zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXX/149/2013,

3)   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2013 roku – XXX/150/2013,

4)   nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – XXX/151/2013,

5)  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – XXX/152/2013.

 

W trakcie sesji dużo czasu poświęcono na dyskusję dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. Na inkasentów podatku wyznaczono sołtysów, którym też będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 8 % od zainkasowanej przez sołtysa sumy.

XXIX sesja

XXIX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 25 marca 2013 roku.


Udział w sesji wzięli radni gminy, radny powiatu Szczepan Miroński, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Pan Mieczysław Korowajczuk, kierownicy zakładów pracy, sołtysi, mieszkańcy gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

         Radni podjęli następujące uchwały:

 

1)    zmian w budżecie gminy na rok 2013,

2)    rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na

2014  środków  stanowiących fundusz sołecki,

3)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,

4)    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5)    uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łosickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2009 W Sarnaki – Stare Mierzwice,

6)    uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013 – 2020.

 

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim zebranym oraz ich rodzinom życzenia świąteczne.

XXVIII sesja Rady Gminy

W dniu 11 marca 2013 roku o godzinie 14.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy w Sarnakach z następującym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie sesji.

   2. Przyjęcie porządku dziennego.

   3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.

1.    Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.

2.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

3.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

4.    Zapytania i interpelacje radnych.

5.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie :

     1) zmian w budżecie gminy na rok 2013.

     10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

     11.  Wolne wnioski.

     12.  Zakończenie obrad XXVIII sesji rady gminy.

XXVII sesja Rady Gminy


W dniu 11 lutego 2013 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy, na którą proponuje się następujący porządek obrad:

                    

1.    Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku dziennego.

3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.

4.    Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

7.    Zapytania i interpelacje radnych.

8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie :

 1) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,

 2) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,

  3)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   gminy,

 4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki,

5)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2012,

6)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2012.

10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad XXVII sesji rady gminy.

XXVI sesja

XXVI sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W sesji udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 

1)   uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 – XXVI/120/2012, 

2)   Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XXVI/121/2012 ,

3)   zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XXVI/122/2012,

4)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2013 – XXVI/123/2012,

5)   uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2013 – XXVI/124/2012,

6)   uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2013 – XXVI/125/2012,

7)   ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – XXVI/126/2012,

8)   podziału gminy na stałe obwody głosowania – XXVI/127/2012,

9)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – XXVI/128/2012,

10)określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – XXVI/129/2012,

11)określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – XXVI/130/2012,

12)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej – XXVI/131/2012,

13)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki – XXVI/132/2012,

14)zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości – XXVI/133/2012.

ZAŁ:
*uchw.129_medody_oplat_za_odpady
*uchw.130_terminy opłat
*UCHW.132
*deklaracja
*regulamin
*zał.deklaracja
*zał.regulamin 

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.