Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 grudnia 2018 r.

V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 grudnia 2018 r.

 
 
 

Obrady V sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady V sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 - 2027,
  3. uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,
  4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2027,
  5. uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019,
  6. uchwalenia planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2019.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie obrad V sesji rady.

Podsumowanie IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu 5 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji rada podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok – IV/12/2018,
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 – IV/13/2018,
 3. ustalenia diet radnym –IV/14/2018,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – IV/15/2018,
 5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – IV/16/2018,
 6. Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 – IV/17/2018,
 7. wyboru przedstawiciela Gminy Sarnaki do Zgromadzenia Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach – IV/18/2018,
 8. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sarnaki do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – IV/19/2018,
 9. ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu rady gminy – IV/20/2018.

IV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 05 grudnia 2018 r.

IV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 05 grudnia 2018 r.

 
 
 

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

       Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się 5 grudnia  2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 
2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
3. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :

   a) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
   b) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019,
   c) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2019,
   d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
   f) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z    dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad IV sesji rady.

SZACOWANIE SZKÓD

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.