Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Zawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Gminy w Sarnakach

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy w Sarnakach, zawiadamiam, że I sesja Rady Gminy w Sarnakach na kadencję 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

 

Komisarz Wyborczy w Siedlcach I ustalił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Sarnaki.

6. Ślubowanie Wójta.

7. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.

 

 

 

Obrady LV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady LV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 25 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki o godzinie 13.00.

Proponowany porządek obrad:
     1. Otwarcie sesji.
     2. Przyjęcie porządku dziennego.
     3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
        rady.
     4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
     5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
     6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
     7. Zapytania i interpelacje radnych.
     8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
     9. Podjęcie uchwał w sprawie:
        1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 - 2027,
        2) zmian w budżecie gminy na 2018 roku,
        3) sprawienia pogrzebu.
    10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
    11. Wolne wnioski.
    12. Podziękowania Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy za pracę w kadencji.
    13. Zakończenie obrad LV sesji rady gminy.

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach cz. II

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 26 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W Obradach uczestniczyli radni gminy, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciel lokalnej prasy.

Rada Gminy w Sarnakach podjęła następujące uchwały:

  1. zmiany budżetu gminy na rok 2018 – LIV/264/2018,
  2. rozpatrzenia skargi – LIV/265/2018,
  3. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – LIV/266/2018,
  4. uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki – LIV/267/2018,
  5. ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach – LIV/268/2018.

Ponadto na sesji przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sarnaki za I półrocze 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2018 roku.

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
   1.  Otwarcie sesji.
   2.  Przyjęcie porządku dziennego.
   3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
   4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
   5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
   6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
   7.  Zapytania i interpelacje radnych.
   8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
   9.   Podjęcie uchwał w sprawie:
       1) zmiany budżetu gminy na rok 2018,
       2) rozpatrzenia skargi,
       3) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania           przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki,
      4) uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki,
      5) ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach.
  10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  11.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sarnaki za I półrocze 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury.
  12.  Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2018 roku.
  13.  Wolne wnioski.
  14.  Zakończenie obrad LIV sesji zwyczajnej rady gminy.

Obrady LIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady LIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany budżetu gminy na rok 2018.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad LIII sesji zwyczajnej rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.