Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Podsumowanie III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się 28 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Ponadto na sesji obecni byli Prezes Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedziba w Łosicach oraz Prezes OSP Serpelice.

Rada podjęła następujące uchwały:

 1. rozpatrzenia skargi – III/8/2018,
 2. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody – III/9/2018,
 3. zmiany w budżecie gminy na rok 2018 – III/10/2018,
 4. zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy – III/11/2018.

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 listopada 2018 r.

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 listopada 2018 r.

 
 
 

Obrady III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 7. 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. rozpatrzenia skargi
  2. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody,
  3. zmiany w budżecie gminy na rok 2018,
  4. zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad III sesji rady

Podsumowanie II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

II sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się 26 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Rada podjęła uchwały w sprawie :
a) ustalenie składów osobowych stałych komisji rady – II/3/2018,

I. KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Adam Wawryniuk
2. Zastępca Przewodniczącego – Mieczysław Bartoszewski
3. członek – Mariusz Dudziuk
4. członek – Monika Obrępalska
5. członek – Tomasz Obrępalski

II. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Przewodniczący – Mariusz Dudziuk
2. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Radziwonka
3. członek – Tadeusz Baczyński
4. członek – Eugeniusz Kroszka
5. członek – Bogdan Kowalczyk

III. BUDŻETU I FINANSÓW
1. Przewodniczący – Mieczysław Bartoszewski
2. Zastępca Przewodniczącego – Daniel Tyszko
3. członek – Renata Dziwińska
4. członek – Tadeusz Baczyński
5. członek – Czesław Domański
6. członek – Tomasz Obrępalski

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Przewodniczący – Jarosław Melech
2. Zastępca Przewodniczącego – Eugeniusz Kroszka
3. członek – Bogdan Kowalczyk
4. członek – Czesław Domański
5. członek – Daniel Tyszko

V. KOMISJA KULTURY OŚWIATY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Przewodniczący – Monika Obrępalska
2. Zastępca Przewodniczącego – Renata Dziwińska
3. członek – Adam Wawryniuk
4. członek – Jarosław Melech
5. członek – Adam Bartoszewski
6. członek – Jolanta Radziwonka

b) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy – II/4/2018,


c) ustalenie wysokości ryczałtu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady - II/5/2018 – Przewodnicząca rady 1800,00 zł a wiceprzewodniczący rady 800,00 zł miesięcznie oraz wysokości diet radnym – II/6/2018 – dieta za posiedzenie przewodniczącym komisji 250,00 zł a członkom komisji – 200,00 zł,


d) ustalenie wysokości diet sołtysom – II/7/2018 – dieta za posiedzenie 150,00 zł

II sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 26 listopada 2018 r.

II sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 26 listopada 2018 r.

 
 
 

SZACOWANIE SZKÓD

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.