Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach cz. II

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 20 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W sesji uczestniczyli radni gminy.

Rada gminy wycofała z porządku obrad sesji uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sarnaki do ustalania cen i opłat,ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej celem dalszego procedowania tematu na posiedzeniach komisji.

Wprowadziła do porządku obrad i uchwaliła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sarnaki podnosząc wysokość ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej do 12,00 złotych za godzinę.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały:

 1. przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania i wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w formie dotacji celowej,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w roku 2018,
 6. zmiany budżetu gminy na rok 2018.

Radni zostali zapoznani ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy

Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 20 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     1) przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej,
     2) upoważnienia Wójta Gminy Sarnaki do ustalania cen i opłat,
     3) ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej,
     4) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania i wody i odprowadzania ścieków
         i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
     5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
     6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w formie dotacji celowej,
     7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w roku 2018,
     8) zmiany budżetu gminy na rok 2018.
10. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad L sesji nadzwyczajnej rady gminy.

 

Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa - cz. II

Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w związku z wizytacją kanoniczną Parafii Sarnaki, odbyły się w dniu 04 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W spotkaniu uczestniczyli radni gminy, sołtysi, pracownicy urzędu gminy.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się XLIX sesja zwyczajna.

   Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na rok 2018 – XLIX/ 244/2018,
 2. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2017 – XLIX/245.2018.

Obrady zostały zakończone uroczystym obiadem, w którym uczestniczyli Ksiądz Biskup, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radni gminy, sołtysi, pracownicy urzędu gminy.

Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa

 Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w związku z wizytacją kanoniczną Parafii Sarnaki, odbędą się w dniu 04 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

 O godzinie 12.00 rozpocznie się XLIX sesja zwyczajna.

 Proponowany porządek obrad:

        1.  Otwarcie sesji.

        2.  Przyjęcie porządku dziennego.

       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

        4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

        5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

        6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

        7.  Zapytania i interpelacje radnych.

        8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

           9.   Podjęcie uchwały w sprawie:

 1)     zmiany budżetu gminy na rok 2018.

       10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

       11.  Wolne wnioski.

       12.  Zakończenie obrad XLIX sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Informacja z przebiegu obrad XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 17 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy, wójt gminy, sekretarz gminy oraz skarbnik gminy.

Rada Gminy podjęła uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na rok 2018 – XLVIII/242/2018,
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 – XLVIII/243/2018.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.