Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Informacja o przebiegu XXXIV Sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu  28 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach uczestniczyli radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, przedstawiciele lokalnej prasy, mieszkańcy gminy.
Na  sesji podjęto następujące uchwały:
     1) zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XXXIV/179/2017,
    2) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis – XXXIV/180/2017,
    3) uchylenia w całości uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice – XXXIV/181/2017.

Ponadto na sesji przedstawiono informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016”.

Zaproszenie na obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu  28 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2 .Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1)  zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
   2)  zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
    3)  uchylenia w całości uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice.

10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXIV sesji rady gminy.

Zaproszenie na obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu  24 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4.Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5.Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.Zapytania i interpelacje radnych.
8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.Podjęcie uchwał w sprawie :
     1)    zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027,
     2)    zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
     3)    udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łosickiego,
    4)  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
     5)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
10.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.Uchwalenia stanowiska w sprawie przekazania wykonywania zadań o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy z dnia   13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przez Związek Komunalny Nieskażone Środowisko z siedzibą w Łosicach
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad XXXIII sesji rady gminy.

Informacja o przebiegu XXXII sesji Rady Gminy

XXXII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 27 lutego 2017 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach uczestniczyli radni gminy.
Na sesji podjęto uchwały w sprawie :
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027 – XXXII/169/2017,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – XXXII/170/2017,
3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2017 – XXXII/171/2017,
4) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sarnaki na lata 2017 – 2019 – XXXII/172/2017,
5) zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2017 – 2020 – XXXII/173/2017,
6) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – XXXII/174/2017.
Ponadto na sesji rozpatrzono:
1. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin oraz potrzeby związane z ich realizacją.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2016 roku.

Obrady XXXII sesji Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXII sesji Rady Gminy w Sarnakach zwołane w trybie nadzwyczajnym odbędą się w dniu 27 lutego 2017 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
     1)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027,
     2)   zmian w budżecie gminy na rok 2017,
   3)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2017,
     4)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sarnaki na lata 2017 – 2019,
     5)  zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2017 – 2020,
     6)   projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
     7)   przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
10. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin oraz potrzeby związane z ich realizacją.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2016 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXXII sesji rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.