Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 25 września 2015r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki z następującym porządkiem dziennym;

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

    9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2015,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2022.

 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

 11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad XI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

18.08.2015 r - X sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 18 sierpnia 2015 roku odbyła się X sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem radnych gminy, mieszkańców gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy oraz przedstawiciela lokalnej prasy.

            Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 1. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – X/51/2015,
 2. przekazania skargi X/52/2015,
 3. likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach w miejscowości Stare Mierzwice oraz dokonania zmian w statucie biblioteki – X/53/2015,
 4. przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2022 – X/54/2015.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną w dniu 18 sierpnia

Zapraszam na obrady X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 sierpnia 2015 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

                     1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku dziennego.      
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.      
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.      
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.      
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.      
7. Zapytania i interpelacje radnych.      
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.      
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 2. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 3. likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

              10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
              11. Wolne wnioski.
              12. Zakończenie obrad X sesji nadzwyczajnej rady gminy.

 

                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                               Małgorzata Korbut

Sprawozdanie z IX sesji zwyczajnej

W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawiciela Izby Rolniczej, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników zakładów pracy, mieszkańców gminy oraz regionalnej prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – IX/41/2015,
 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki za 2014 rok – IX/42/2015,
 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki a Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Serpelice – IX/43/2015,
 4. ustalająca program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do końca 2019 roku – IX/44/2015,
 5. powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Sarnakach – IX/45/2015,
 6. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – IX/46/2015,
 7. zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2015roku – IX/47/2015,
 8. ustalenia wysokości ekwiwalentu Pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki – IX/48/2015,
 9. uchylenia uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny BPK 0050 – IX/49/2015,
 10. zmian treści załącznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach – IX/50/2015.  

             Na sesji odbyło się rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

              

IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

 IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki z następującym porządkiem dziennym:

 

   1. Otwarcie sesji.

   2. Przyjęcie porządku dziennego.

   3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

   4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

   5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

   6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

   7. Zapytania i interpelacje radnych.

   8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

  9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014,  
 2. absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014,
 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki a Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Serpelice,
 4. ustalająca program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do końca 2019 roku,
 5. powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Sarnakach,
 6. zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 8. zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2015roku,
 9. ustalenia wysokości ekwiwalentu Pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki,
 10. uchylenia uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny BPK 0050,
 11. zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach,

   11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach za 2014 rok.

   12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

   13. Wolne wnioski.

   14. Zakończenie obrad IX sesji zwyczajnej rady gminy.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.