Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 6 lutego 2015 roku odbyła się V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach. 

Otwarcia obrad V sesji Rady Gminy w Sarnakach dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Korbut. Powitała przybyłych na obrady radnych gminy, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników zakładów pracy, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli regionalnej prasy.
Stwierdziła, że nieobecni usprawiedliwieni na sesji są radni Tomasz Demianiuk i Grzegorz Walczuk.

Na sesji podjęto następujące uchwały, w sprawie: 
1)   zmiany w budżecie gminy na rok 2015 - V/19/2015,
2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 - 2025 - V/20/2015,
3)   zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 grudnia 2014 roku - V/21/2015,
4)   zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach - V/22/2015,
5)   zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sarnaki - V/23/2015,
6)   rozpatrzenie skargi - V/24/2015.

Wójt poinformował, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sarnakach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 13.00.

Czytaj więcej...

V Sesja Rady Gminy Sarnaki

V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracy między sesjami.
6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.    Wystąpienie radnej Filipiuk na temat przeznaczania funduszu sołeckiego.
8.    Zapytania i interpelacje radnych.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie:
      1)   zmiany w budżecie gminy na rok 2015,
      2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025,
      3)   zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa, Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 grudnia 2014 roku,
      4)   zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach,
      5)   zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sarnaki.
11.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
12.  Wolne wnioski.
13.  Zakończenie obrad V sesji zwyczajnej rady gminy.

Godziny urzędowania Przewodniczącej Rady Gminy Sarnaki

P R Z E W O D N I C Z Ą C A  R A D Y   G M I N Y  W  S A R N A K A C H

Małgorzata Korbut

P R Z Y J M U J E  I N T E R E S A N T Ó W

OD DNIA 9 STYCZNIA 2015 r.

W  K A Ż D Y   P I Ą T E K  W  G O D Z I N A C H

OD     7.30     DO  9.30

IV Sesja Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się IV sesja rady Gminy w Sarnakach.

W obradach udział wzięli radni rady gminy, sołtysi, przedstawiciel Placówki Służby Granicznej z Janowa Podlaskiego, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy. Sesję rozpoczął występ herodów z Gminnego Ośrodka Kultury. Młodzież nagrodzono gorącymi oklaskami.
Na sesji rada podjęła następujące uchwały:
1)   uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 – IV/12/2014,
2)   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025 – IV/13/2014 ,
3)   zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – IV/14/2014,
4)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2014 – 2025 IV/15/2014,
5)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – IV/16/2014,
6)   uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2015 – IV/17/2014,
7)   uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2015 – IV/18/2014.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Sarnaki złożył życzenia noworoczne oraz zaprosił na spotkanie sylwestrowe na placu OSP w Sarnakach. Nie zabrakło tez symbolicznej lampki szampana dla wszystkich zebranych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję w dniu 30 grudnia

Mieszkańcy gminy Sarnaki

W dniu 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się IV sesja Rady Gminy w Sarnakach. Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.    Zapytania i interpelacje radnych.
8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
      1)  uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,
      2)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025 ,
      3)  zmiany w budżecie gminy na rok 2014,
      4)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2014 – 2025,
      5)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
      6)  uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2015,
      7)  uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2015.      
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.    
11.  Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad IV sesji zwyczajnej Rady Gminy.

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                        Małgorzata Korbut

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.