Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Sprawozdanie z sesji z 5 lutego 2016 r.

W dniu 5 lutego 2016 roku odbyły się obrady XVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach. W obradach uczestniczyli radni rady gminy. Rada Gminy w Sarnakach na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 1. zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XVIII/97/2016,
 2. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – XVIII/98/2016.

Zaproszenie na sesję 5 lutego 2016 r.

Zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 5 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2 .Przyjęcie porządku dziennego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie :

1)  zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
2) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

         10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.       
         11. Wolne wnioski.       
         12. Zakończenie obrad XVIII sesji rady gminy.

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                     Małgorzata Korbut

 

Obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 30 grudnia 2015 roku odbyły się obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach.

W obradach udział wzięli radni rady gminy, sołtysi Gminy Sarnaki, kierownicy zakładów pracy z terenu Gminy Sarnaki, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz mieszkańcy gminy.

Na sesji Rada Gminy w Sarnakach podjęła następujące uchwały:

 1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 – XVII/90/2015,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027 - XVII/91/2015,
 3. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XVII/92/2015,
 4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – XVII/93/2015,
 5. uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2016 – XVII/94/2015,
 6. uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2016 – XVII/95/2015,
 7. wystąpienia Gminy Sarnaki ze Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna – XVII/96/2015.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Sarnaki oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach złożyli zebranym, a za ich pośrednictwem również ich rodzinom życzenia noworoczne.

Zaproszenie na sesję

Zapraszam na obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
 7. Zapytania i interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027 ,
  3. zmian w budżecie gminy na rok 2015
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
  5. uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2016,
  6. uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2016.

       9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
     10. Wolne wnioski.
     11. Zakończenie obrad XVII sesji zwyczajnej rady gminy.

              
                Przewodnicząca Rady Gminy

             Małgorzata Korbut

 

Obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 10 grudnia 2015 roku odbyła się XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Sarnakach, na której podjęto następujące uchwały:

 1. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – XVI/86/2015,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – XVI/87/2015,
 3. rozpatrzenia skargi – XVI/88/2015,
 4. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XVI/89/2015.

W obradach uczestniczyli radni gminy.

W trakcie sesji sprawę funkcjonowania Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach przedstawił Prezes Janusz Żuk

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.