Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa - cz. II

Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w związku z wizytacją kanoniczną Parafii Sarnaki, odbyły się w dniu 04 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W spotkaniu uczestniczyli radni gminy, sołtysi, pracownicy urzędu gminy.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się XLIX sesja zwyczajna.

   Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na rok 2018 – XLIX/ 244/2018,
  2. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2017 – XLIX/245.2018.

Obrady zostały zakończone uroczystym obiadem, w którym uczestniczyli Ksiądz Biskup, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radni gminy, sołtysi, pracownicy urzędu gminy.

Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa

 Obrady sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w związku z wizytacją kanoniczną Parafii Sarnaki, odbędą się w dniu 04 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

 O godzinie 12.00 rozpocznie się XLIX sesja zwyczajna.

 Proponowany porządek obrad:

        1.  Otwarcie sesji.

        2.  Przyjęcie porządku dziennego.

       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

        4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

        5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

        6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

        7.  Zapytania i interpelacje radnych.

        8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

           9.   Podjęcie uchwały w sprawie:

 1)     zmiany budżetu gminy na rok 2018.

       10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

       11.  Wolne wnioski.

       12.  Zakończenie obrad XLIX sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Informacja z przebiegu obrad XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 17 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy, wójt gminy, sekretarz gminy oraz skarbnik gminy.

Rada Gminy podjęła uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na rok 2018 – XLVIII/242/2018,
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 – XLVIII/243/2018.

Obrady XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 17 maja 2018 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji
2.  Przyjęcie porządku dziennego.
3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7.  Zapytania i interpelacje radnych.
8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
    1)   zmiany budżetu gminy na rok 2018,
    2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 - 2027.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XLVIII sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Informacja o obradach XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu  27 kwietnia 2018 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. Na obradach obecni byli radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciel lokalnej prasy.
Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 oraz podjęła uchwały w sprawie:
            1)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – XLVII/238/2018,  
               2)    absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 – XLVII/239/2018.Ponadto Rada Gminy podjęła jeszcze dwie uchwały, które w trakcie sesji zostały wprowadzone do porządku obrad: w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – XLVII/ 240/2018, oraz  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – XLVII/241/2018.Na sesji zostały przedstawione przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach informacje  „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2017 roku” oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017”. Do przedstawienie tych informacji radzie gminy  co roku Kierownik GOPS zobowiązany jest Ustawą o pomocy Społecznej.
 
Absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki za rok 2017 zostało udzielone jednogłośnie. Pan Wójt podziękował radzie gminy za dobrą współpracę i udzielone absolutorium oraz  sołtysom, mieszkańcom gminy i pracownikom za współpracę dzięki, której budżet mógł być dobrze zrealizowany. Jest to wynik dobrej pracy zespołowej, Wójt sam nic nie zrobi.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.