Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Godziny urzędowania Przewodniczącej Rady Gminy Sarnaki

P R Z E W O D N I C Z Ą C A  R A D Y   G M I N Y  W  S A R N A K A C H

Małgorzata Korbut

P R Z Y J M U J E  I N T E R E S A N T Ó W

OD DNIA 9 STYCZNIA 2015 r.

W  K A Ż D Y   P I Ą T E K  W  G O D Z I N A C H

OD     7.30     DO  9.30

IV Sesja Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się IV sesja rady Gminy w Sarnakach.

W obradach udział wzięli radni rady gminy, sołtysi, przedstawiciel Placówki Służby Granicznej z Janowa Podlaskiego, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy. Sesję rozpoczął występ herodów z Gminnego Ośrodka Kultury. Młodzież nagrodzono gorącymi oklaskami.
Na sesji rada podjęła następujące uchwały:
1)   uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 – IV/12/2014,
2)   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025 – IV/13/2014 ,
3)   zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – IV/14/2014,
4)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2014 – 2025 IV/15/2014,
5)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – IV/16/2014,
6)   uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2015 – IV/17/2014,
7)   uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2015 – IV/18/2014.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Sarnaki złożył życzenia noworoczne oraz zaprosił na spotkanie sylwestrowe na placu OSP w Sarnakach. Nie zabrakło tez symbolicznej lampki szampana dla wszystkich zebranych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję w dniu 30 grudnia

Mieszkańcy gminy Sarnaki

W dniu 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się IV sesja Rady Gminy w Sarnakach. Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.    Zapytania i interpelacje radnych.
8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
      1)  uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,
      2)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025 ,
      3)  zmiany w budżecie gminy na rok 2014,
      4)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2014 – 2025,
      5)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
      6)  uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2015,
      7)  uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2015.      
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.    
11.  Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad IV sesji zwyczajnej Rady Gminy.

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                        Małgorzata Korbut

III sesja Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy w Sarnakach.W sesji uczestniczyli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele lokalnej prasy. Na sesji rada podjęła następujące uchwały:
1)      rozpatrzenia skargi – III/10/2014.
2)      zmian w budżecie gminy na rok 2014 – III/11/2014. 
Po zakończeniu sesji o godzinie 14.00 w świetlicy Zespołu Szkół w Sarnakach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Sarnaki, radny powiatowy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola. Przybyła również Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Grażyna Kasprowicz. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć proboszcza Andrzeja Jakubowicza. Głos zabrali Wójt Andrzej Lipka, dyrektor szkoły Agata Wasilewska i Grażyna Kasprowicz składając zebranym życzenia świąteczne. Ks. Andrzej Jakubowicz zainicjował modlitwę. Akcentem artystycznym był występ chóru szkolnego. Panie z kuchni szkolnej przygotowały poczęstunek, złożony oczywiście z dań "wigilijnych", do którego zasiedli wszyscy po tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia

                                          Mieszkańcy gminy Sarnaki
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 18 grudnia 2014 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki III sesję zwyczajną Rady Gminy w Sarnakach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) rozpatrzenia skargi.
    2) zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy.
 
                                                                    Przewodnicząca  Rady Gminy
                                                                            Małgorzata Korbut

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.