Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 7 maja 2015 roku.

W sesji udział wzięli: radni gminy, radni powiatu Wiesław Popławski i Szczepan Miroński, zaproszeni goście Pani Iwona Muder – Wicestarosta Powiatu Łosickiego, Pani Wanda Frączek – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łosickiego, Pani Małgorzata Witkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, Pan Dariusz Melech – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy oraz Pan Mieczysław Korowajczuk Przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, sołtysi z poprzedniej i bieżącej kadencji, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy i przedstawiciele regionalnej prasy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1) zmiany w budżecie gminy na rok 2015 – VIII/34/2015,
2) ustalenia składów osobowych stałych komisji rady – VIII/35/2015,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – VIII/36/2015,
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2015 – VIII/37/2015,
5) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki – VIII/38/2015,
6) wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny BKP 0050 – VIII/39/2015,
7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki – VIII/40/2015. 

W trakcie sesji miało miejsce wystąpienie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzaty Witkowskiej na temat – Pieczy zastępczej oraz podsumowanie wyborów sołtysów. Odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących sołtysów, wręczenie pamiątkowych medali i podziękowań.

Czytaj więcej...

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W  dniu 7 maja 2015 roku o godzinie  14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w  Sarnakach z następującym porządkiem posiedzenia:

1
. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku  dziennego.
3. Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Łosicach wystąpienie na temat „ Piecza  zastępcza”.
4. Wystąpienie Wójta  Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji  rady.
5. Informacja Wójta  Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja  Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
7. Informacja Skarbnika  Gminy o stanie finansów gminy.
8. Zapytania i  interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na  zapytania i interpelacje radnych.
10.Podjęcie uchwał w  sprawie:

       1) zmiany w budżecie  gminy na rok 2015,
       2) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 -2025,
       3) ustalenia składów  osobowych stałych komisji rady,
       4) zmieniająca uchwałę w  sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za  inkaso,
      5) przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Sarnaki w roku 2015,
      6) ustalenia zasad  sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki.

11.   Podsumowanie wyborów  sołtysów.
12.   Przedstawienie  informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach na temat „Oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2014”
13.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji rady.
14. Wolne  wnioski.
15Zakończenie obrad  VIII sesji zwyczajnej rady gminy.

VII sesja zwyczajna Rady Gminy

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 marca 2015 roku. W sesji udział wzięli radni gminy, radny powiatu Wiesław Popławski, przedstawiciel Straży Granicznej Placówki w Janowie Podlaskim st. chor. Sławomir Najdyhor, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach Mieczysław Korowajczuk, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, przedstawiciele lokalnej prasy oraz mieszkańcy gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1)     zmiany w budżecie gminy na rok 2015 – VII/26/2015,
2)     rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki – VII/27/2015,
3)     przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia odpowiedzi na skargę – VII/28/2015,
4)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2015 – VII/29/2015 ,
5)     zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody – VII/30/2015,
6)     ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – VII/31/2015,
7)     wyrażenia stanowiska, co do zasadności budowy biogazowni oraz elektrowni wiatrowych na gruntach wsi Klepaczew, Gmina Sarnaki – VII/32/2015,
8)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Serpelicach – VII/33/2015.

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady – nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw podjęciu uchwały również głosowało 7 radnych. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 1 osoba nieobecna usprawiedliwiona.

Informacja o VI sesji nadzwyczajnej i zaproszenie na VII sesję zwyczajną Rady Gminy Sarnaki

VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 19 marca 2015r. W sesji uczestniczyli radni Gminy Sarnaki. Na sesji została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

         W dniu 30 marca 2015 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z następującym porządkiem posiedzenia:

1.   Otwarcie sesji.
2.   Przyjęcie porządku dziennego.
3.   Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.   Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.   Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.   Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.   Zapytania i interpelacje radnych.
8.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.   Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany w budżecie gminy na rok 2015,
    2) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
    3) ustalenia składów osobowych stałych komisji rady,
    4) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
    5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2015,
    6) zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody,
    7) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
    8) wyrażenia stanowiska, co do zasadności budowy biogazowni oraz elektrowni wiatrowych na gruntach wsi Klepaczew, Gmina Sarnaki,
    9) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Serpelicach,
10. Zapoznanie z „Rocznym sprawozdaniem Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z ich realizacją,
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad VII sesji zwyczajnej rady gminy.

VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy

W dniu 19 marca 2015 roku o godzinie 15.00 odbędzie się VI sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z następującym porządkiem posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.    Zapytania i interpelacje radnych.
8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
       1)  zmiany w budżecie gminy na rok 2015,   
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji rady.   
11.  Wolne wnioski.   
12.  Zakończenie obrad VI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.