Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Sprawozdanie z XXXVI sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXXVI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu  30 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach udział wzięli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby  Rolniczej, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016 – XXVI/184/2017,  
2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 – XXXVI/185/2017,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – XXXVI/186/ 2017.

Rada Gminy w Sarnakach jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Sarnaki absolutorium za wykonanie budżetu gminy za rok 2016.
Pan Wójt podziękował radzie gminy za dobrą współpracę i udzielone absolutorium oraz  sołtysom, mieszkańcom gminy i pracownikom za współpracę dzięki, której budżet mógł być dobrze zrealizowany.

Obrady XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 30  czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016,  
    2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016,
    3) zmian w budżecie gminy na rok 2017.

11.Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
12.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad XXXVI sesji zwyczajnej rady gminy.

Zaproszenie na obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 25 maja 2017 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1) zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
      2) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łosickiemu.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXV sesji rady gminy.

XXXV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu  25 maja 2017 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni rady gminy.
Na  sesji podjęto następujące uchwały:
1) zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XXXIV/182/2017,
2) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice – XXXIV/183/2017.

Informacja o przebiegu XXXIV Sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu  28 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach uczestniczyli radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, przedstawiciele lokalnej prasy, mieszkańcy gminy.
Na  sesji podjęto następujące uchwały:
     1) zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XXXIV/179/2017,
    2) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis – XXXIV/180/2017,
    3) uchylenia w całości uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice – XXXIV/181/2017.

Ponadto na sesji przedstawiono informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016”.

Zaproszenie na obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu  28 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2 .Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1)  zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
   2)  zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
    3)  uchylenia w całości uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice.

10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXIV sesji rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.