Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Informacja o przebiegu XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu  24 stycznia 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach udział wzięli radni gminy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji rada podjęła następujące uchwały:

1)  przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w  Sarnakach za rok  2016 – XXXI/160/2017,
2)  przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady   Gminy w Sarnakach za rok 2016 – XXXI/161/2017,
3)  nieodpłatnego przekazania  na rzecz Powiatu Łosickiego nieruchomości będących  własnością Gminy Sarnaki – XXXI/162/2017,
4)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – XXXI/163/2017,
5)  ustalenia diet dla radnych – XXXI/164/2017,
6)  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu – XXXI/165/2017,
7)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 – XXXI/166/2017,
8)  uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach – XXXI/167/2017,
9)  zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Sarnaki – XXXI/168/2017.

Od lutego 2017 roku radni gminy otrzymują dietę w formie ryczałtu Przewodniczący Komisji – 420,00 zł miesięcznie i radni – 380, 00 zł miesięcznie. Za każdą nieobecność na posiedzeniu potrąca się 50 %. Wysokość ryczałtu Przewodniczącej rady oraz wiceprzewodniczącego rady pozostała bez zmian.

Zmianie od 1 lutego 2017 r. uległa wysokość wynagrodzenia wójta gminy.

Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 24 stycznia 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :

         1)    przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w  Sarnakach za rok  2016,
       2)    przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2016,
       3)    nieodpłatnego przekazania  na rzecz Powiatu Łosickiego nieruchomości będących własnością Gminy Sarnaki,
         4)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
         5)    ustalenia diet dla radnych,
         6)    udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,
         7)    zmian w budżecie gminy na rok 2017,
         8)    uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach,
      9)   zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Sarnaki.

10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

 

Informacja o przebiegu XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu  20 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W sesji udział wzięli radni gminy, powiatu, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, przedstawiciel lokalnej prasy.

Na sesji rada podjęła następujące uchwały:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027 – XXIX/148/2016,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2016 – XXIX/149/2016,
  3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne – XXIX/150/2016,
  4. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – XXIX/151/2016

Po zakończeniu części oficjalnej sesji, odbyło się z spotkanie opłatkowe w świetlicy wiejskiej w Starych Mierzwicach.

XXIX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu  20 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :                
     1)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

     2)    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
            ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne,

     3)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz
            warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXIX sesji zwyczajnej rady gminy.

Po sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.


Informacja o przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Gminy

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach ( nadzwyczajnej), odbyły się w dniu  29 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy.

Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

  1. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sarnaki a Powiatem Łosickim dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego – XXVIII/ 146/2016,
  2. zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XXVIII/147/2016.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.