Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
        2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017.
11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XLVII sesji zwyczajnej rady gminy.

Informacja o przebiegu obrad XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy

Obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 26  marca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.Rada Gminy w Sarnakach podjęła dwie uchwały w sprawie:
                   1) odwołania Skarbnika Gminy – XLVI/236/2019,
                   2) powołania Skarbnika Gminy – XLVI/237/2018.

Z funkcji Skarbnika Gminy na wniosek Wójta Gminy Sarnaki została odwołana Pani Marta Stasiuk w związku ze złożoną rezygnacją, a została powołana na wniosek Wójta Gminy Sarnaki na Skarbnika Gminy Pani Dorota Kordaczuk.
       
Ponadto Rada Gminy została zapoznana z informacją „Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z ich realizacją”.
      

Obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy

Obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 26  marca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4.    Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.    Zapytania i interpelacje radnych.
8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
                             1)    Odwołania Skarbnika Gminy,
                             2)    Powołania Skarbnika Gminy.
10.  Zapoznanie z informacją „Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z ich realizacją”.
11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
12.  Wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad XLVI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Informacja o przebiegu obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 14.00. Na obradach obecni byli radni gminy, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział  w Siedlcach, Pan Michał Soszyński – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych, Pani Lucyna Soszyńska – pracownica Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych obsługującego Gminę Sarnaki, sołtysi, mieszkańców gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2017- XLV/223/2018,
2)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2017 – XLV/224/2018,
3)   uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach – XLV/225/2018,
4)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach –XLV/226/2018,
5)   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sarnakach – XLV/227/2018,
6)   określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki – XLV/228/2018,
7)   określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem – XLV/229/2018,
8)   podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – XLV/230/2018,
9)   podziału gminy na stałe obwody głosowania – XLV/231/2018,
10) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2018” – XLV/232/2018,
11) zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 – XLV/233.2018
12)  zmian w budżecie gminy na rok 2018 – XLV/234/2018
13) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzewuszkach – XLV/235/2018.

Obrady XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 19  marca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku dziennego.
3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4.  Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.  Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.  Zapytania i interpelacje radnych.
8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     1)    przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2017,
     2)    przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2017,
     3)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach,
     4)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach,
     5)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sarnakach,
     6)    określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki,
     7)    określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem,
     8)    podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
     9)    podziału gminy na stałe obwody głosowania,
    10)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2018”,
    11)    zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XLV sesji zwyczajnej rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.