Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIV sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się  w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  utworzenia oraz nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Nowych Litewnikach,
2)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
4)   rozpatrzenia skargi,
5)   udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
6)   zmiany w budżecie gminy na rok 2016.    10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

    11. Wolne wnioski.
    12. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Gminy

XXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnej odbyła się   w dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni rady gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027 – XXIII/114/2016,
 2. zmian w budżecie gminy na rok 2016 – XXIII/ 115/2016,
 3. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – XXIII/116/2016.

Uchwała w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnym na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy została wycofana z obrad XXIII sesji rady.

XXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIII sesji Rady Gminy w Sarnakach zwołane w trybie nadzwyczajnej odbędą się w dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:    

       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
      3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 - 2027,
 2. zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 3. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 4. ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnym.

   10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
   11. Wolne wnioski.
   12. Zakończenie obrad XXIII sesji zwyczajnej rady gminy.

Sprawozdanie z XXII sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
      W obradach udział wzięli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:    

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015,
 2. absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015,
 3. zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 4. zamiaru połączenia sołectw Mierzwice – Kolonia, Nowe Mierzwice i Stare Mierzwice,
 5. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie.  

Dużo emocji wśród zebranych wzbudziła uchwała dotycząca zamiaru połączenia sołectw Mierzwice – Kolonia, Nowe Mierzwice i Stare Mierzwice. Zebrani zostali zapewnieni, że wyniki konsultacji społecznej będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu.

XXII sesja Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXII sesji Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:  

       1.  Otwarcie sesji.
       2.  Przyjęcie porządku dziennego.
       3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz ze  sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015.

    10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015,
2)     absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015,
3)     zmian w budżecie gminy na rok 2016,
4)     zamiaru połączenia sołectw Mierzwice – Kolonia, Nowe Mierzwice i Stare Mierzwice,
5)     nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie.

    11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
    12.  Wolne wnioski.   
    13.  Zakończenie obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.