Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Zaproszenie na obrady XXV sesji Rady Gminy

Obrady XXV sesji  Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 9 września 2016 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku dziennego.
3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7.  Zapytania i interpelacje radnych.
8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Przedstawienie informacji  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury.
10. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki  za I półrocze 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:    

   1) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
    2) rozpatrzenia skargi,
   3) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sarnaki do projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Sarnaki”,
    4) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice,
    5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027,
    6) zmiany w budżecie gminy na rok 2016.12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXV sesji rady gminy.

Informacja o przebiegu XXIV sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni rady gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:
1)    utworzenia oraz nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Nowych Litewnikach – XXIV/117/2016,
2)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – XXIV/118/2016,
3)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – XXIV/119/2016,
4)     rozpatrzenia skargi – XXIV/120/2016,
5)     udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego – XXIV/121/2016,
6)     zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XXIV/122/2016.

Obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIV sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się  w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  utworzenia oraz nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Nowych Litewnikach,
2)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
4)   rozpatrzenia skargi,
5)   udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
6)   zmiany w budżecie gminy na rok 2016.    10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

    11. Wolne wnioski.
    12. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Gminy

XXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnej odbyła się   w dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni rady gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027 – XXIII/114/2016,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2016 – XXIII/ 115/2016,
  3. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – XXIII/116/2016.

Uchwała w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnym na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy została wycofana z obrad XXIII sesji rady.

XXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIII sesji Rady Gminy w Sarnakach zwołane w trybie nadzwyczajnej odbędą się w dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:    

       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
      3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 - 2027,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  3. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  4. ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnym.

   10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
   11. Wolne wnioski.
   12. Zakończenie obrad XXIII sesji zwyczajnej rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.