Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 19  marca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku dziennego.
3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4.  Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.  Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.  Zapytania i interpelacje radnych.
8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     1)    przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2017,
     2)    przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2017,
     3)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach,
     4)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach,
     5)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sarnakach,
     6)    określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki,
     7)    określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem,
     8)    podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
     9)    podziału gminy na stałe obwody głosowania,
    10)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2018”,
    11)    zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XLV sesji zwyczajnej rady gminy.

Obrady XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie
    1)   zmieniająca uchwałę Nr XLV/234/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28  października 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
     2)    przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
     3)    zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XLIV sesji zwyczajnej rady gminy.

Informacja o obradach XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu  29 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach udział wzięli radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2018 – XLIII/215/2017,
2) uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2018 – XLIII/216/2017,
3)  zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027 – XLIII/217/2017,
4)  zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XLIII/218/2017,
5) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – XLIII/219/2017.
 
Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy złożyli wszystkim zebranym a za ich pośrednictwem ich rodzinom życzenia noworoczne.

Informacja o obradach XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni gminy, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 – XLII/206/2017,
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 – XLII/207/2017,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – XLII/208/2017,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2018 – XLII/209/2017.
5) połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach z Dziennym Domem Senior +  w Nowych  Hołowczycach – XLII/210/2017,         
6) powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sarnakach – XLII/211/2017,
7) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki – XLII/212/2017,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych, stałych komisji rady – XLII/213/2017,
9) określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach – XLII/214/2017.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Sarnakach.

Zaproszenie na obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie
      1) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2018,
      2) uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2018,
      3) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027,
      4)zmiany w budżecie gminy na rok 2017.
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XLIII sesji zwyczajnej rady gminy.

SZACOWANIE SZKÓD

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.