Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 28 października 2015 roku odbyła się XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Sarnakach. W obradach uczestniczyli radni gminy.

Rada Gminy w Sarnakach podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XIII/63/2015.

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 28 października 2015 r, o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W porządku obrad przewiduje się:

          1. Otwarcie sesji.
          2. Przyjęcie porządku dziennego.
          3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na   ostatniej sesji rady.
          4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
          5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
          6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
          7. Zapytania i interpelacje radnych.
          8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

            9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

        1)    zmian w budżecie gminy na rok 2015.

        10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
       11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta gminy na temat złożonych   oświadczeń majątkowych.
        12. Wolne wnioski.
        13. Zakończenie obrad XIII sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Informacja z przebiegu XII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 12 października 2015 roku odbyła się XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Senatora RP Waldemara Kraski, radnych gminy, radnego powiatu, przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej w Siedlcach, sołtysów, mieszkańców gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
  - odwołania Skarbnika Gminy – XII/58/2015,  
  - powołania Skarbnika Gminy – XII/59/2015,
  - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sarnaki – XII/60/2015,
  - powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach – XII/61/2015,
 
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sarnaki – XII/62/2015.

XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 30 września 2015 r. zakończyły się obrady XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, na których podjęto następujące uchwały:

        1)   zmian w budżecie gminy na rok 2015 - XI/55/2015,     
2)   
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025 – XI/56/2015,
3)  
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2022 – XI/57/2015.

XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 12 października 2015 r, o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W porządku obrad przewiduje się:

      1. Otwarcie sesji.    
     2. Przyjęcie porządku dziennego.

     3. Wystąpienie przedstawiciela STOWARZYSZENIA AGENCJI EKOROZWOJU ZIELONE PŁUCA POLSKI w Białymstoku,

     4. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

     5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

     6. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami    

     7. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

     8. Zapytania i interpelacje radnych.            

     9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

       10. Podjęcie uchwał w sprawie:

        1) odwołania Skarbnika Gminy,
2) 
powołania Skarbnika Gminy,
3) 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sarnaki,
4) 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.

      11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski.  
13.Zakończenie obrad XII sesji zwyczajnej rady gminy.

Odroczenie terminu XI sesji nadzwyczajnej

Na wniosek zgłoszony przez radnego Mieczysława Bartoszewskiego rada w głosowaniu postanowiła o odroczeniu XI sesji do dnia 30 września 2015 r. do godziny 16.00.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.