Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji  rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     1)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach,
    2)   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
     3)    zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027,
     4)    zmiany w budżecie gminy na rok 2017.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XL sesji rady gminy.

Informacja o dyżurach Przewodniczącej Rady Gminy Sarnaki w październiku 2017 r.

Informuję, że od dnia 29 września do dnia 31 października 2017 roku Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy w Sarnakach będzie się odbywał w każdy piątek w godzinach od 13.30 do 15.30.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Małgorzata Korbut

 

Informacja o obradach XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu   19 września 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

            

   Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach – XXXIX/189/2017,
  2. zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XXXIX/190/2017.

  

Informacja o obradach XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się  w dniu 18 lipca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach uczestniczyli radni Rady Gminy w Sarnakach.Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.Obrady XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu    19 września 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji  rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
      9. Przedstawienie informacji  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku  wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury.
    10. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Sarnaki za I półrocze 2017 r.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie:
                  1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach,
                  2)  zmiany w budżecie gminy na rok 2017.
    12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
    13. Wolne wnioski.
    14. Zakończenie obrad XXXIX sesji rady gminy.

Obrady XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 11 września 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
       1.  Otwarcie sesji.
       2.  Przyjęcie porządku dziennego.
       3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7.  Zapytania i interpelacje radnych.
       8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
                 1)    zmian w budżecie gminy na rok 2017,
                2)    realizowania zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach.
    10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
    11.  Wolne wnioski.
    12.  Zakończenie obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.