Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 30 września 2015 r. zakończyły się obrady XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, na których podjęto następujące uchwały:

        1)   zmian w budżecie gminy na rok 2015 - XI/55/2015,     
2)   
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025 – XI/56/2015,
3)  
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2022 – XI/57/2015.

XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 12 października 2015 r, o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W porządku obrad przewiduje się:

      1. Otwarcie sesji.    
     2. Przyjęcie porządku dziennego.

     3. Wystąpienie przedstawiciela STOWARZYSZENIA AGENCJI EKOROZWOJU ZIELONE PŁUCA POLSKI w Białymstoku,

     4. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

     5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

     6. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami    

     7. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

     8. Zapytania i interpelacje radnych.            

     9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

       10. Podjęcie uchwał w sprawie:

        1) odwołania Skarbnika Gminy,
2) 
powołania Skarbnika Gminy,
3) 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sarnaki,
4) 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.

      11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski.  
13.Zakończenie obrad XII sesji zwyczajnej rady gminy.

Odroczenie terminu XI sesji nadzwyczajnej

Na wniosek zgłoszony przez radnego Mieczysława Bartoszewskiego rada w głosowaniu postanowiła o odroczeniu XI sesji do dnia 30 września 2015 r. do godziny 16.00.

XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 25 września 2015r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki z następującym porządkiem dziennym;

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

    9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2015,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2025,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2022.

 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

 11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad XI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

18.08.2015 r - X sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 18 sierpnia 2015 roku odbyła się X sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem radnych gminy, mieszkańców gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy oraz przedstawiciela lokalnej prasy.

            Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:

  1. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – X/51/2015,
  2. przekazania skargi X/52/2015,
  3. likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach w miejscowości Stare Mierzwice oraz dokonania zmian w statucie biblioteki – X/53/2015,
  4. przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015 – 2022 – X/54/2015.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną w dniu 18 sierpnia

Zapraszam na obrady X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 sierpnia 2015 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

                     1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku dziennego.      
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.      
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.      
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.      
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.      
7. Zapytania i interpelacje radnych.      
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.      
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie gminy na rok 2015,
  2. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
  3. likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

              10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
              11. Wolne wnioski.
              12. Zakończenie obrad X sesji nadzwyczajnej rady gminy.

 

                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                               Małgorzata Korbut

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.