Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

IX sesja Rady Gminy w Sarnakach 23 maja 2019 r.

IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 23 maja 2019 r.

 
 
 

Obrady IX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23.05.2019 r.

Obrady IX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 23 maja 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych(RODO).
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
    1) wyrażenia stanowiska, co do zasadności budowy ferm drobiu oraz chlewni na terenie
        Gminy Sarnaki,
    2) nieodpłatnego przekazania drewna,
    3) honorowego obywatelstwa Gminy Sarnaki oraz zasad i trybu jego nadawania,
    4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 - 2028
    5) zmiany w budżecie gminy na rok 2019.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad IX sesji rady.

VIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27.03.2019 r.

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27 marca 2019 r.

 
 
 

Obrady VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 27.03.2019 r.

Obrady VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
   3. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
   4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
   5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
   6. Podjęcie uchwał w sprawie :
      1) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki,
      2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
          bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki,
      3) uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
      4) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy,
      5) zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
      6) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody
          Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym.
   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
   8. Wolne wnioski
   9. Zakończenie obrad VIII sesji rady.

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 12 lutego 2019 r.

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 12 lutego 2019 r.

 
 
 

SZACOWANIE SZKÓD

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.