Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na lokale mieszkalne

            O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 782) Wójt Gminy Sarnaki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

SARNAKI
ul. 3 Maja 25 – działka nr 612/1 o pow. 953 m2

wraz z budynkiem mieszkalnym murowanym, podpiwniczonym, 3-kondygnacyjnym

1. Nieruchomość lokalowa nr 1 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą nr 6 o pow. użytkowej 6,53 m2 oraz udział 5613/33228 w częściach wspólnych budynku i w gruncie.

Cena nieruchomości – 70 426 zł

2. Nieruchomość lokalowa nr 2 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą nr 2 o pow. użytkowej 5,12 m2 oraz udział 5472/33228 w częściach wspólnych budynku i w gruncie.

Cena nieruchomości – 68 274 zł

3. Nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą nr 5 o pow. użytkowej 7,50 m2 oraz udział 5710/33228 w częściach wspólnych budynku i w gruncie.

Cena nieruchomości – 71 512 zł

4. Nieruchomość lokalowa nr 4 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą nr 3 o pow. użytkowej 7,50 m2 oraz udział 5710/33228 w częściach wspólnych budynku i w gruncie.                      

      Cena nieruchomości – 71 512 zł

5. Nieruchomość lokalowa nr 5 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą nr 1 o pow. użytkowej 4,25 m2 oraz udział 5385/33228 w częściach wspólnych budynku i w gruncie.                  

       Cena nieruchomości 70 426 zł

6. Nieruchomość lokalowa nr 6 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą nr 7 o pow. użytkowej 3,78 m2 oraz udział 5338/33228 w częściach wspólnych budynku i w gruncie.
                  

      Cena nieruchomości – 70 426 zł

 

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren Zespołu Szkół w Sarnakach – symbol „16UP”.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanych lokali przysługuje najemcom.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w Internecie na okres 21 dni, tj. od dnia 16 września 2015r. do dnia 07 października 2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki

MIELNIK II

Działka nr 9 o pow. 0,26 ha

Cena wywoławcza - 2100 zł

Wadium - 210 zł

Minimalne postąpienie - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

Działka nr 10 o pow. 0,45 ha

Cena wywoławcza - 3600 zł

Wadium - 360 zł

Minimalne postąpienie - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

Działka nr 11 o pow. 0,40 ha

Cena wywoławcza - 3200 zł

Wadium - 320 zł

Minimalne postąpienie - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

Działka nr 116 o pow. 7,11 ha

Cena wywoławcza - 73500 zł

Wadium - 7350 zł

Minimalne postąpienie - 1000 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren lasów i zadrzewień.

Działki z obrębu Mielnik II znajdują się w obszarze „Natura 2000” i na terenie Parku

Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, w projektowanym rezerwacie „Trojan”.

Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Kupujący.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, Gmina może dokonać wyłącznie na koszt Kupującego.

Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Sarnaki, dnia 14 marca 2014 roku.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 19.03.2014r. do 25.04.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży stanowiących własność Gminy Sarnaki

 

MIELNIK II

Działka nr 9 o pow. 0,26 ha

Cena nieruchomości – 2100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 10 o pow. 0,45 ha

Cena nieruchomości – 3600 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 11 o pow. 0,40 ha

Cena nieruchomości – 3200 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 116 o pow. 7,11 ha

Cena nieruchomości – 73500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren lasów i zadrzewień.

 

Działki z obrębu Mielnik II znajdują się w obszarze „Natura 2000” i na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, w projektowanym rezerwacie „Trojan”.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Sarnaki, pokój nr 209, tel. (83) 3599198 w.119.

 

Sarnaki, dnia 03 lutego 2014 roku.

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.sarnaki.pl w dniach:

 

od 05.02.2014r. do 12.03.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Sarnaki

 

SARNAKI

Działka nr 645/7 o pow. 0,0097 ha

Wartość rynkowa działki – 5910 zł + 23% VAT

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 3694 zł + 23% VAT

Cena do sprzedaży – 2216 zł + 23% VAT + koszty wyceny i ogłoszenie w prasie.

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy usług komercyjnych.

Użytkownik wieczysty: Elżbieta Lorens.

 

Działka nr 645/8 o pow. 0,0095 ha

Wartość rynkowa działki – 5910 zł + 23% VAT

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 3694 zł + 23% VAT

Cena do sprzedaży – 2216 zł + 23% VAT + koszty wyceny i ogłoszenie w prasie.

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy usług komercyjnych.

Użytkownik wieczysty: Katarzyna Wawryniuk.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Sarnaki, pokój nr 209, tel. (83) 3599198 w. 119.

 

Sarnaki, dnia 02.07.2013r.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w Internecie w dniach:

od 03.07.2013r. do dnia 14.08.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

RZEWUSZKI

Działka nr 221 o pow. 0,51 ha

Cena wywoławcza - 4600 zł

Wadium - 460 zł

Minimalne postąpienie - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

SARNAKI

Działki nr 996 i 997 o łącznej pow. 0,36 ha

Cena wywoławcza - 6600 zł + 23% VAT

Wadium - 660 zł

Minimalne postąpienie - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to częściowo teren zabudowy mieszkaniowej oraz teren użytków rolnych.
 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.