Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

BORSUKI
Działka nr 753/1 o pow. 0,22 ha
Cena wywoławcza             - 44900 zł + 23% VAT
Wadium                             -   4500 zł
Minimalne postąpienie     -     500 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.

Działka nr 550 o pow. 0,23 ha wraz z budynkiem drewnianym /po sklepie/. Działka częściowo zalesiona.
Cena wywoławcza            - 46900 zł
Wadium                            -   4700 zł
Minimalne postąpienie    -     500 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

      Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się dnia 14.11.2011r.,
09.03.2012r., 25.05.2012r. i 13.08.2012r.
      Sarnaki, dnia 16 listopada 2012 roku.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 16.11.2012r. do 17.12.2012r
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

 

RZEWUSZKI

Działka nr 221 o pow. 0,51 ha

Cena wywoławcza             -  4600 zł

Wadium                             -    460 zł

Minimalne postąpienie     -    100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

SARNAKI

Działki  nr 996 i 997 o łącznej pow. 0,36 ha

Cena wywoławcza             -  6600 zł + 23% VAT

Wadium                             -    660 zł

Minimalne postąpienie     -    100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Działka nr 1004 o pow. 0,09 ha

Cena wywoławcza            - 900 zł

Wadium                            -   90 zł

Minimalne postąpienie    - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1005 o pow. 0,14 ha

Cena wywoławcza           - 1400 zł

Wadium                           -   140 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1007 o pow. 0,13 ha

Cena wywoławcza           - 1300 zł

Wadium                           -   130 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1011 o pow. 0,14 ha

Cena wywoławcza           - 1400 zł

Wadium                           -   140 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

 

                                               - 2 -

 

SARNAKI

Działka nr 1012 o pow. 0,48 ha

Cena wywoławcza           - 4800 zł

Wadium                           -   480 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1013 o pow. 0,13 ha

Cena wywoławcza           - 1400 zł

Wadium                           -   140 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

  Przetarg odbędzie się dnia 06 sierpnia 2012 roku o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Sarnaki, dnia 04 lipca 2012 roku.

 

    Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zostało zamieszczone w internecie w dniach:

     od  05.07.2012r. do 06.08.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

         WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

 

BORSUKI

Działka nr 753/1 o pow. 0,22 ha

Cena wywoławcza             - 44900 zł + 23% VAT

Wadium                             -   4500 zł

Minimalne postąpienie     -     500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.

 

Działka nr 550 o pow. 0,23 ha wraz z budynkiem drewnianym /po sklepie/. Działka częściowo zalesiona.

Cena wywoławcza            - 46900 zł + 23% VAT

Wadium                            -   4700 zł

Minimalne postąpienie    -     500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

NOWE LITEWNIKI

Działka nr 223 o pow. 0,76 ha wraz z budynkami:

- budynek po byłej szkole o pow. użytkowej 719,30 m2

- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,00 m2

Cena wywoławcza           - 169680 zł + 23% VAT

Wadium                           -    17000 zł

Minimalne postąpienie   -      1700 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

      Przetarg odbędzie się dnia 13 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się dnia 14.11.2011r.,

09.03.2012r. i  25.05.2012r.

      Sarnaki, dnia 04 lipca 2012 roku.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 05.07.2012r. do 13.08.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O G Ł O S Z E N I E

 

  WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży stanowiących własność Gminy Sarnaki

 

RZEWUSZKI

Działka nr 221 o pow. 0,51 ha

Cena nieruchomości – 4600 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

SARNAKI

Działki nr 996 i 997 o łącznej pow. 0,36 ha

Cena nieruchomości – 6600 zł + 23% VAT

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Działka nr 1004 o pow. 0,09 ha

Cena nieruchomości – 900 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1005 o pow. 0,14 ha

Cena nieruchomości – 1400 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1007 o pow. 0,13 ha

Cena nieruchomości – 1300 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1011 o pow. 0,14 ha

Cena nieruchomości – 1400 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1012 o pow. 0,48 ha

Cena nieruchomości – 4800 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1013 o pow. 0,13 ha

Cena nieruchomości – 1400 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 2/5 o pow. 0,55 ha

Wartość rynkowa działki – 81840 zł + 23% VAT

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 52378 zł + 23% VAT

Cena do sprzedaży – 29462 zł + 23% VAT + koszty wyceny i ogłoszenia w prasie.

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren urządzeń obsługi gospodarki rolnej.

Użytkownik wieczysty: Mieczysław Korowajczuk.

 

Działka nr 2/7 o pow. 0,69 ha

Wartość rynkowa działki – 79488 zł + 23% VAT

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 50872 zł + 23% VAT

Cena do sprzedaży – 28616 zł + 23% VAT + koszty wyceny i ogłoszenia w prasie.

W palnie zagospodarowania przestrzennego jest to teren urządzeń obsługi gospodarki rolnej.

Użytkownik wieczysty: Sławomir i Jolanta Korowajczuk.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Sarnaki, pokój nr 209, tel. (83) 3599198 w.119.

 Sarnaki, dnia 15 maja 2012 roku.

     Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zostało zamieszczone w internecie w dniach:    od 16.05.2012r. do 27.06.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

 

BORSUKI

Działka nr 753/1 o pow. 0,22 ha

Cena wywoławcza - 44900 zł + 23% VAT

Wadium - 4500 zł

Minimalne postąpienie - 500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.

 

Działka nr 550 o pow. 0,23 ha wraz budynkiem drewnianym /po sklepie/. Działka częściowo zalesiona.

Cena wywoławcza - 46900 zł + 23% VAT

Wadium - 4700 zł

Minimalne postąpienie - 500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

NOWE LITEWNIKI

Działka nr 223 o pow. 0,76 ha wraz z budynkami:

- budynek po byłej szkole o pow. użytkowej 719,30 m2

- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,00 m2

Cena wywoławcza - 169680 zł + 23% VAT

Wadium - 17000 zł

Minimalne postąpienie - 1700 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2012 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się dnia 14.11.2011r. i 09.03.2012r.

Sarnaki, dnia 23 kwietnia 2012 roku.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 24.04.2012r. do 25.05.2012r.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.