Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

 

RZEWUSZKI

Działka nr 221 o pow. 0,51 ha

Cena wywoławcza             -  4600 zł

Wadium                             -    460 zł

Minimalne postąpienie     -    100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

SARNAKI

Działki  nr 996 i 997 o łącznej pow. 0,36 ha

Cena wywoławcza             -  6600 zł + 23% VAT

Wadium                             -    660 zł

Minimalne postąpienie     -    100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Działka nr 1004 o pow. 0,09 ha

Cena wywoławcza            - 900 zł

Wadium                            -   90 zł

Minimalne postąpienie    - 100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1005 o pow. 0,14 ha

Cena wywoławcza           - 1400 zł

Wadium                           -   140 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1007 o pow. 0,13 ha

Cena wywoławcza           - 1300 zł

Wadium                           -   130 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1011 o pow. 0,14 ha

Cena wywoławcza           - 1400 zł

Wadium                           -   140 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

 

                                               - 2 -

 

SARNAKI

Działka nr 1012 o pow. 0,48 ha

Cena wywoławcza           - 4800 zł

Wadium                           -   480 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1013 o pow. 0,13 ha

Cena wywoławcza           - 1400 zł

Wadium                           -   140 zł

Minimalne postąpienie   -   100 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

  Przetarg odbędzie się dnia 06 sierpnia 2012 roku o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Sarnaki, dnia 04 lipca 2012 roku.

 

    Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zostało zamieszczone w internecie w dniach:

     od  05.07.2012r. do 06.08.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

         WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

 

BORSUKI

Działka nr 753/1 o pow. 0,22 ha

Cena wywoławcza             - 44900 zł + 23% VAT

Wadium                             -   4500 zł

Minimalne postąpienie     -     500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.

 

Działka nr 550 o pow. 0,23 ha wraz z budynkiem drewnianym /po sklepie/. Działka częściowo zalesiona.

Cena wywoławcza            - 46900 zł + 23% VAT

Wadium                            -   4700 zł

Minimalne postąpienie    -     500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

NOWE LITEWNIKI

Działka nr 223 o pow. 0,76 ha wraz z budynkami:

- budynek po byłej szkole o pow. użytkowej 719,30 m2

- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,00 m2

Cena wywoławcza           - 169680 zł + 23% VAT

Wadium                           -    17000 zł

Minimalne postąpienie   -      1700 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

      Przetarg odbędzie się dnia 13 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się dnia 14.11.2011r.,

09.03.2012r. i  25.05.2012r.

      Sarnaki, dnia 04 lipca 2012 roku.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 05.07.2012r. do 13.08.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O G Ł O S Z E N I E

 

  WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży stanowiących własność Gminy Sarnaki

 

RZEWUSZKI

Działka nr 221 o pow. 0,51 ha

Cena nieruchomości – 4600 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

SARNAKI

Działki nr 996 i 997 o łącznej pow. 0,36 ha

Cena nieruchomości – 6600 zł + 23% VAT

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Działka nr 1004 o pow. 0,09 ha

Cena nieruchomości – 900 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1005 o pow. 0,14 ha

Cena nieruchomości – 1400 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1007 o pow. 0,13 ha

Cena nieruchomości – 1300 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1011 o pow. 0,14 ha

Cena nieruchomości – 1400 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1012 o pow. 0,48 ha

Cena nieruchomości – 4800 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 1013 o pow. 0,13 ha

Cena nieruchomości – 1400 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren trwałych użytków zielonych.

 

Działka nr 2/5 o pow. 0,55 ha

Wartość rynkowa działki – 81840 zł + 23% VAT

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 52378 zł + 23% VAT

Cena do sprzedaży – 29462 zł + 23% VAT + koszty wyceny i ogłoszenia w prasie.

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren urządzeń obsługi gospodarki rolnej.

Użytkownik wieczysty: Mieczysław Korowajczuk.

 

Działka nr 2/7 o pow. 0,69 ha

Wartość rynkowa działki – 79488 zł + 23% VAT

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 50872 zł + 23% VAT

Cena do sprzedaży – 28616 zł + 23% VAT + koszty wyceny i ogłoszenia w prasie.

W palnie zagospodarowania przestrzennego jest to teren urządzeń obsługi gospodarki rolnej.

Użytkownik wieczysty: Sławomir i Jolanta Korowajczuk.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Sarnaki, pokój nr 209, tel. (83) 3599198 w.119.

 Sarnaki, dnia 15 maja 2012 roku.

     Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zostało zamieszczone w internecie w dniach:    od 16.05.2012r. do 27.06.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:

 

BORSUKI

Działka nr 753/1 o pow. 0,22 ha

Cena wywoławcza - 44900 zł + 23% VAT

Wadium - 4500 zł

Minimalne postąpienie - 500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.

 

Działka nr 550 o pow. 0,23 ha wraz budynkiem drewnianym /po sklepie/. Działka częściowo zalesiona.

Cena wywoławcza - 46900 zł + 23% VAT

Wadium - 4700 zł

Minimalne postąpienie - 500 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

NOWE LITEWNIKI

Działka nr 223 o pow. 0,76 ha wraz z budynkami:

- budynek po byłej szkole o pow. użytkowej 719,30 m2

- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,00 m2

Cena wywoławcza - 169680 zł + 23% VAT

Wadium - 17000 zł

Minimalne postąpienie - 1700 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2012 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się dnia 14.11.2011r. i 09.03.2012r.

Sarnaki, dnia 23 kwietnia 2012 roku.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 24.04.2012r. do 25.05.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 
WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sarnaki położonych w następujących miejscowościach:
 
BORSUKI
Działka nr 753/1 o pow. 0,22 ha
Cena wywoławcza- 44900 zł + 23% VAT
Wadium-4500 zł
Minimalne postąpienie-500 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.
 
Działka nr 550 o pow. 0,23 ha wraz budynkiem drewnianym /po sklepie/. Działka częściowo zalesiona.
Cena wywoławcza- 46900 zł + 23% VAT
Wadium -4700 zł
Minimalne postąpienie-500 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.
 
NOWE LITEWNIKI
Działka nr 223 o pow. 0,76 ha wraz z budynkami:
- budynek po byłej szkole o pow. użytkowej 719,30 m2
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,00 m2
Cena wywoławcza- 212100 zł + 23% VAT
Wadium-21300 zł
Minimalne postąpienie-2200 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług publicznych.
 
Przetarg odbędzie się dnia 09 marca 2012 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Sarnaki /pokój nr 201/.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 101/.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się dnia 14.11.2011r.
Sarnaki, dnia 01 lutego 2012 roku.
 
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczone w internecie w dniach: od 06.02.2012r. do 09.03.2012r.
 

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.