Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

Aktualności

Dziękujemy sponsorom wydarzenia "Gmina Sarnaki Świętuje"

Dziękujemy sponsorom, dzięki których wsparciu finansowemu
powstał pomnik Józefa Piłsudskiego
oraz odbyło się wydarzenie „Gmina Sarnaki Świętuje”.

Dziękujemy sołtysom, którzy w swoich wioskach zebrali pieniądze
i wpłacili na konto Budowy Pomnika.

Dziękujemy anonimowej osobie, która wpłaciła 600 zł na pomnik.

Dziękujemy Panu Mieczysławowi Korowajczukowi,
który ze swoimi pracownikami przygotował teren pod pomnik
i w razie potrzeby udostępniał sprzęt i pracownika
do prac przy budowie pomnika.


Pozostali sponsorzy (według kolejności wpłat):

 • Elżbieta i Wiesław Jakoniuk
 • Agnieszka i Emila Wasilewscy
 • Sylwia i Wojciech Bronisz
 • Tadeusz Terlikowski
 • Małgorzata i Wojciech Korbut
 • Lekarze Rodzinni - ESKULAP Sp. z o.o. 
 • Praktyka Neurologoczna Mirosław Dąbkowski
 • Joanna i Adam Pacewicz
 • Andrzej Daniluk
 • Młodzieżowa Rada Gminy
 • Bank Spółdzielczy w Kornicy
 • Jarosław Tyszko
 • Leszek Taras Zakład PHU LAMITAR
 • Krzysztof Lewczuk
 • Mieczysław Bartoszewski
 • Szczepan Walczuk
 • Szczepan Miroński
 • Adam Wawryniuk
 • Agata Wasilewska

Porozumienie w sprawie „Przebudowy drogi gminnej nr 200501W w miejscowości Borsuki”

Pomiędzy Nadleśnictwem Sarnaki reprezentowanym przez Andrzeja Wybranowskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki a Gminą Sarnaki reprezentowaną przez Andrzeja Lipkę – Wójta Gminy Sarnaki zostało zawarte Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą”: „Przebudowa drogi gminnej nr 200501W w miejscowości Borsuki”.

Głównym założeniem Porozumienia jest: ze strony Nadleśnictwa dofinansowanie przebudowy drogi, a ze strony Gminy Sarnaki umożliwienie Lasom Państwowym i podmiotom z nimi współpracującym bezterminowe korzystanie z drogi, w tym przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 348,5 tys. zł, a udział środków finansowych Lasów Państwowych przyjęty jest w wysokości 308,5 tys. zł co stanowi 88,52 % szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia publicznego.

Zakończenie zadania będącego przedmiotem Porozumienia powinno nastąpić w terminie do 30.11.2018 r.

 

 

Zawiadomienie

UWAGA!

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach będzie pełniła dyżur w godzinach od 14:00 do 15:30

Relacja z przebiegu wydarzenia "Gmina Sarnaki Świętuje"

Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RPVIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Również Senat RPIX kadencji Uchwałą z 7 grudnia 2017 zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. Miasta i gminy w całej Polsce włączyły się w obchody Jubileuszu poprzez organizację koncertów, festynów, konferencji, itp.

Wydarzenie „Gmina Sarnaki Świętuje”, które odbyło się 15 sierpnia, doskonale wpisało się w ten nurt. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele Świętego Stanisława w Sarnakach pod przewodnictwem proboszcza ks. prałata Andrzeja Jakubowicza. Potem zebrani udali się do centrum, gdzie przy Urzędzie Gminy dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika Józefa Piłsudskiego.

Pomnik powstał dzięki staraniom – specjalnie w tym celu powstałego – Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z przewodniczącą Hanną Religioni. Komitet pozyskał pieniądze na budowę pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół postumentu od sponsorów prywatnych oraz firm. Największy finansowy wkład wniosło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Oddział Siedlce oraz Nadleśnictwo Sarnaki. Autorem popiersia Marszałka jest Leszek Gurba, a postument wykonała firma Damiana Wyżykowskiego.

Zebranych przed pomnikiem powitali Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka oraz wspomniana już Hanna Religioni.

Pomnik uroczyście odsłonili: Senator RP – Waldemar Kraska, Hanna Religioni, Przewodnicząca Rady Gminy Sarnaki Małgorzata Korbut oraz Poseł na Sejm RP Daniel Milewski. Poświęcił go proboszcz parafii Sarnaki Andrzej Jakubowicz.

Poza wymienionymi powyżej na uroczystości byli obecni m.in.: Katarzyna Klimiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy MRPiPS, Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Marek Renik – Dyr. Delegatury MUW w Siedlcach, Adam Skup – Dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, ppłk mgr inż. Michał Oździński – Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU w Siedlcach, Szczepan Miroński – Kier. Rejonu GDDKia w Siedlcach, Karol Szymaniuk – Wicestarosta Powiatu Łosickiego, Grażyna Kasprowicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, Agnieszka Kosz – Dyr. Biura Regionalnego TUW w Warszawie, Maciej Tryboń – Dyr. Oddziału TUW Siedlce, Andrzej Wybranowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki, Dariusz Melech – Prezes Zarządu BS w Starej Kornicy, Sławomir Zaniuk – Komendant Powiatowy PSP, Andrzej Stańczuk – I z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Janusz Kobyliński – kier. BP ARiMR w Łosicach, Małgorzata Wawryniuk – Sekretarz Gminy Sarnaki, Dorota Kordaczuk – Skarbnik Gminy Sarnaki, Jolanta Chromiec – wicedyrektor Zespołu Szkół, Beata Czarnecka – dyr. Przedszkola Samorządowego, Violetta Zawadka – dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej, radni, sołtysi, poczty sztandarowe OSP.

"Sznytu" uroczystości nadali członkowie Regimentu Artylerii z Terespola, Bractwa Kurkowego Drohicko – Łomżyńskiego i z Konstantynowa, Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego z Wyszkowa, oraz Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji.

W mini części artystycznej wystąpiły Paulina Golwiej i Aleksandra Bartoszuk, które recytowały wiersze poświęcone Marszałkowi. Dyplomami uhonorowano sponsorów, którzy wpłacili na pomnik co najmniej 500 zł.

Druga część uroczystości odbyła się na sarnackich błoniach. Rozpoczął ją Piknik "Radośni i Niepodlegli". Zebranych powitali Wójt i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Rudnik. Gwiazdą Pikniku był Jan Pietrzak ze swoim zespołem.       
Po występie Jana Pietrzaka piosenki patriotyczne śpiewała młodzież oraz artyści z sarnackiego GOK-u. Na scenie pojawiali się też uczestnicy konkursów historycznych, w których nagrodami były gadżety od firmy GAZ-SYSTEM oraz koszulki, kubki i długopisy. Wójt i dyrektor GOK wręczyli również nagrody dla laureatów wcześniej ogłaszanych konkursów: "Twarze Niepodległości" i "Polska moda w okresie XX-lecia międzywojennego". Zespoły: mandolinowo-gitarowy "Tremolo" i wokalno-kostiumowy "Nadzieja" zaprezentowały muzykę (i stroje) z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W klimacie lat międzywojennych odbył się też pokaz mody prezentowanej przez dziewczęta współpracujące z GOK-iem.

Happening wypuszczenia w niebo białych i czerwonych balonów zgromadził na błoniach tłumy ludzi. Po nim nastąpił „biało-czerwony” przejazd ulicami Sarnak. Jego uczestnicy dołożyli starań, aby ich stroje kolorystycznie współgrały z nazwą przejazdu. Zaopatrzeni w patriotyczne ozdoby, wykonane przez animatorów z GOK-u oraz dziewczęta z Młodzieżowej Rady Gminy, prezentowali się bardzo malowniczo.

Orkiestra Dni Naszych, która wystąpiła po „biało-czerwonym” przejeździe wprowadziła uczestników w bardziej współczesne klimaty muzyczne.

Koncert zespołu „Diadem” oraz dyskotekę, kończące ten pełen wrażeń dzień, zorganizowano w ramach Dni Sarnak, których głównymi sponsorami były firmy GAZ-SYSTEM i Fundacja Energa. Dzień wcześniej - jako element Dni Sarnak - odbyły się dwa seanse dla dzieci i dorosłych w kinie plenerowym.

Organizatorzy czyli Urząd Gminy Sarnaki, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna dziękują wszystkim SPONSOROM, Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego – bardzo aktywnej – przewodniczącej Hannie Religioni, Młodzieżowej Radzie Gminy i jej opiekunowi Rafałowi Dydyczowi, jednostkom OSP, wolontariuszom za wszechstronna pomoc finansową i fizyczną w organizacji wydarzenia „Gmina Sarnaki Świętuje”. Dzięki Państwu godnie uczciliśmy Jubileusz Naszej Niepodległej.

Czytaj więcej...

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW

 

     W nocy 8 sierpnia br. spłonęła stodoła Państwa Nowosielskich z Sarnak. Wraz ze stodołą, o powierzchni 160 metrów kwadratowych i przybudowanymi budynkami gospodarczymi, w całości zostały zniszczone tegoroczne zbiory, w tym pasza przeznaczona dla hodowanego w gospodarstwie bydła.

    Szczęśliwym zbiegiem wydarzeń nie ucierpiał inwentarz, który został bezpiecznie ewakuowany poza strefę zagrożenia przez jednostkę ratowniczo – gaśniczą PSP z Łosic i jednostki OSP z terenu gmin Sarnaki i Platerów.

     Państwo Nowosielscy stanęli przed obliczem konieczności odbudowy stodoły i innych budynków gospodarczych, oraz zabezpieczenia siana i słomy, co jest niezbędne do dalszego utrzymania hodowli bydła.

     Dzięki sąsiedzkiej pomocy, na kilka dni udało się zapewnić paszę dla inwentarza.

    Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy są w stanie pomóc pogorzelcom, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy:

    Gospodarstwo Rolne Edyta Nowosielska - Średzińska ul. Józefa Piłsudskiego 6
    08 - 220 Sarnaki, numer konta: 66 9224 0007 0040 0073 2000 0010.

   Wszyscy, którzy mogą przekazać wsparcie rzeczowe w postaci siana, słomy oraz materiałów budowlanych, proszeni są o kontakt z poszkodowaną rodziną pod numerem: 691 014 953, lub sołtysem wsi Sarnaki - Panią Ewą Chybowską tel. 785 957 102.

   Gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość, o udzielenie pomocy poszkodowanym.

   Wierzę, iż razem zdołamy pomóc i wesprzeć Państwa Nowosielskich w potrzebie.

   Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Sarnaki

(-) mgr Andrzej Lipka

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.