Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Wielki Sukces Uczniów Naszej Szkoły

W piątek 04.10.2013 r. w naszej szkole odbył się konkurs ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchudrogowym najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

Galeria<klik tu>>

·  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach;

·  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych
uczestników ruchu drogowego;

·  popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

·  popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także
sportu i rekreacji;

Konkurs zorganizowany był z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego we współdziałaniu z WORD w Siedlcach, Starostwem Powiatowym w  Łosicach, Komendą Powiatową Policji w Łosicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Burmistrzem M i G w Łosicach oraz Wójtami Gmin. Do udziału  w konkursie zaproszone były wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu łosickiego.

Czytaj więcej...

Złote Gody 2013


8 października w Urzędzie Gminy w Sarnakach – jak co roku – miała miejsce miła uroczystość, pary obchodzące 50 rocznicę ślubu zostały odznaczone medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP.
Jubilaci byli gośćmi Wójta Gminy Sarnaki i kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego. Poza medalami otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Obejrzeli występy dzieci z kółka tanecznego oraz program artystyczny przygotowany przez kabaret Łzy Sołtysa, zespół mandolinowy oraz panie śpiewające w chórze Aura. Zespoły te działają przy miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury. Pan Franciszek Krasuski, jeden z jubilatów, a zarazem lokalny poeta recytował swoje wiersze i fraszki. Kilka godzin dostojni goście spędzili na pogawędkach i wspólnym śpiewaniu przy przygotowanym poczęstunku.

Złote Gody obchodziły następujące pary:
- Scholastyka i Zdzisław Hołubiuk
- Adela i Stanisław Iwaniuk
- Wanda i Henryk Izdebscy
- Leokadia i Franciszek Krasuscy
- Henryka i Dobrosław Lewiccy
- Alicja i Władysław Lisieccy
- Helena i Stanisław Terlikowscy
- Marianna i Jan Wasilewscy
- Halina i Zbigniew Wedziuk
- Danuta i Stanisław Zielińscy
- Janina i Tadeusz Zienkiewicz

Szanownym Jubilatom składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia jak najdłuższego wspólnego życia w zdrowiu i zgodzie.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

          Starosta Łosicki informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287),

że w dniach od 22 do 25 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Sarnaki i od 28 października do 14 listopada 2013 r. w godzinach 8-15 w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6 pok.18   z o s t a n i e   w y ł o ż o n y do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Sarnaki

Dokumentacja tego projektu składa się z:

-rejestru gruntów                    -kartotek budynków

-mapy ewidencyjnej                -rejestru lokali

-rejestru budynków                - kartotek lokali

   Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

  Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

Konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków z działania "Małe projekty" w terminie 7.11.2013 - 22.11.2013r.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" organizuje konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków z działania "Małe projekty" w terminie 7.11.2013r. - 22.11.2013r. Konsultacje odbędą się w czterech Gminach, w następującej kolejności:


Przesmyki - 28.10.2013r. w godz. 10.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy, ul.11 Listopada 13, 08-109. Przesmyki dla mieszkańców gmin:(Paprotnia, Przesmyki, Korczew).


Repki - 29.10.2013r. w godz. 10.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy, ul. Parkowa 7, 08-107 Repki dla mieszkańców gmin:(Repki, Sabnie, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki, Sokołów Podlaski).


Łosice - 30.10.2013r. w godz. 10.00 - 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice dla
mieszkańców gmin: (Łosice, Platerów, Sarnaki, Olszanka, Huszlew, Stara Kornica) .


Siemiatycze - 31.10.2013r. w godz. 8.00 - 12.00 w Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 45, 17-300 Siemiatycze dla mieszkańców gmin: (Drohiczyn, Siemiatycze, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z konsultacji.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Firma Lumen Technik serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Sarnaki na spotkanie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Na spotkaniu dowiecie się Państwo m.in. o:
rodzajach i wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii,
oszczędnościach jakie płyną z korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii oraz ich wpływie na środowisko naturalne,
jakie istnieją możliwości dofinansowania np. pomp ciepła,
możliwości uzyskania darmowego audytu w miejscu zamieszkania.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Sarnaki
 ul. B. Joselewicza 3
16 października o godzinie 18:00
Serdecznie zapraszamy!

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Narodowy Spis Powszechny

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.