Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

„Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

zaprasza do udziału w projekcie

 

Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”


  W ramach projektu w 2014r. wsparciem objęte zostaną osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą; (w tym młodzież w wieku 15 - 25 lat znajdująca się w rodzinach zastępczych, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

REKRUTACJA

15.01.2014r. – 15.02.2013r.


 Szczegółowy regulamin projektu wraz z kwestionariuszem rekrutacyjnym i wymaganymi dokumentami dostępny jest w siedzibie biura projektu oraz na stronie internetowej www.pcpr.losice.pl


Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

tel. (083) 359-05-51, www.pcpr.losice.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WPŁATY ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH, TERMIN PŁATNOŚCI - ZA IV KWARTAŁ DO 15 LISTOPADA

ZALEGŁOŚCI NALEŻY WPŁACIĆ BEZ WEZWANIA, NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY SARNAKI LUB GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY.

PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI W PRZYPADKU GDY OPŁATY NIE ZOSTAJĄ WNIESIONE, WÓJT GMINY SARNAKI PRZESYŁA DŁUŻNIKOWI PISEMNE UPOMNIENIE (KWOTA ZALEGŁOŚCI WRAZ Z NALICZONYMI KOSZTAMI UPOMNIENIA I ODSETKAMI) ZAWIERAJĄCE WEZWANIE DO WYKONANIA OBOWIAZKU, Z ZAGROŻENIEM SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO. 

                                                                                                                              Wójt Gminy Sarnaki

                                                                                                                                /-/Andrzej Lipka

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach informuje, że

z dniem 01 kwietnia 2014r.

planowane jest utworzenie w Litewnikach Nowych Centrum Integracji Społecznej.

Osoby chętne do pracy na stanowisku kierownika jak również instruktora zawodu w warsztatach: gastronomiczno-opiekuńczym; rolniczo- porządkowym i remontowo-budowlanym,  proszone są o kontakt pod nr telefonu 83 359 92 44  lub osobiście w biurze GOPS.

Od kierownika wymagamy wykształcenia wyższego w jednym z niżej wymienionych kierunków: organizacja i zarządzanie; pomoc społeczna; pedagogika. Od instruktorów  zawodu wymagamy doświadczenia zawodowego i umiejętności do pracy w poszczególnych warsztatach.

                                                                                                                                                                                                                   Kierownik GOPS

                                                                                                                                                  Elżbieta Kozioł

Setne urodziny pana Józefa

W dniu 14 grudnia 1913 r. w Starych Litewnikach urodził się pan Józef Nikoniuk. Dostojnego Jubilata w dniu 13 grudnia odwiedził Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, Sekretarz Gminy Malgorzata Wawryniuk, kierownik USC Joanna Lutkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej Agata Wasilewska oraz przedstawiciele KRUS-u. Stulatek otrzymał prezenty i gratulacje, zaśpiewano mu też „Dwieście lat”…

Pan Józef całe życie spędził w rodzinnych Litewnikach poza epizodem „wojennym”. Jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej został jako żołnierz w cywilu objęty mobilizacją i trafił na zachodnią granicę Polski. Służył w centrali telefonicznej. Pierwszego dnia wojny jego jednostka została ostrzelana przez Niemców. Pan Józef został ciężko ranny w płuco, uznano nawet, że nie kwalifikuje się do szpitala i Niemcy zostawili go umierającego na polu walki. Dzięki temu, że zaopiekowali się nim właściciele pobliskiego folwarku przeżył, trafił do szpitala w Warszawie, a potem powrócił do Litewnik. Na front już nie trafił. Zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Do początku lat osiemdziesiątych pracował też jako szewc, robił i naprawiał obuwie dla mieszkańców Litewnik i okolicznych wsi. Rzemiosła uczył się przed wojną u szewca żydowskiego pochodzenia w Sarnakach. Doskonale pamięta Sarnaki i ich mieszkańców z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Jubilat od kilku lat mieszka u córki Haliny w rodzinnej miejscowości. Dochował się także dwóch synów mieszkających obecnie w Siedlcach. Ma niemal dwadzieścioro wnucząt i prawnucząt. Pan Józef tryska energią, jest samodzielny, zadziwia doskonałą pamięcią. Sam twierdzi, że doskonałą formę zawdzięcza umiarowi w stosowaniu używek, zdrowemu stylowi życia, który niejako „narzuciły” mu wojenne rany.

Czytaj więcej...

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół w Sarnakach

18 grudnia w Zespole Szkół w Sarnakach zebrało się szacowne towarzystwo uczestniczące w uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego, wybudowanego z udziałem funduszy unijnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Sylwia Osipiuk dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Rady, wójt, przedstawiciele Rady Gminy w Sarnakach, sołtysi, Nadleśniczy, pracownicy samorządu lokalnego, pedagodzy. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca ją  wicedyrektor Zespołu Szkół Agata Wasilewska. Dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi. Ksiądz prałat Andrzej Jakubowicz poświęcił boisko. Kilkoro z obecnych przedstawicieli władz zaprezentowało swoje umiejętności sportowe strzelając pierwsze gole na boisku.

Po otwarciu boiska zebrani udali się do stołówki szkolnej, gdzie czekał poczęstunek. Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia gości uraczono tradycyjnymi daniami wigilijnymi. Przybyłych powitały obie panie dyrektorki szkoły Barbara Michoń i  Agata Wasilewska.  Młodzież szkolna zaprezentowała część artystyczną związaną tematycznie z Bożym Narodzeniem. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: pani Sylwia Osipiuk, wójt Andrzej Lipka, wicestarosta Mariusz Kucewicz, przewodniczący Rady Gminy Adam Wawryniuk, Nadleśniczy Sławomir Trąbka, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, przewodnicząca rady rodziców Sylwia Bronisz. Ksiądz proboszcz zainicjował krótką modlitwę. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem zebrani zasiedli do stołów.

 

 

 

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.