Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

V Forum w Łosicach

Od kilku miesięcy w Łosicach odbywają się spotkania poświęcone „Budowaniu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. 7 listopada odbyło się kolejne spotkanie tj. V Forum, na którym poza częścią "warsztatową" prezentowały się gminy Sarnaki i Stara Kornica.

Prezentacja  polegała na przedstawieniu podstawowych informacji o Gminie Sarnaki, co uczynił Wójt Andrzej Lipka za pomocą prezentacji multimedialnej. Elementem prezentacji był filmik promujący Gminę Sarnaki, który stworzyła młodzież gimnazjalna, biorąca wczesniej udział w projekcie "A może z lotu ptaka".

Stoisko z rękodziełem wystawiła Anna Jurzyk. Przygotowano też wystawkę obrazów Anny Machut. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzwicach przygotowały przysmaki, którymi częstowały gości Forum. Zaprezentował się także Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach, na którego stoisku można było obejrzec prace wykonane przez podopiecznych i poczęstowac się ciasteczkami upieczonymi w pracowni kulinarnej. Część artystyczną zapewnił zespół ŻAR, działający przy OSP Sarnaki pod kierownictwem Henryka Mułenki.

Na Forum nie zabrakło stałych bywalców spotkań - naszych przedsiębiorców, agroturystów, członków stowarzyszeń, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy. Władze Gminy poza Wójtem reprezentowała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Korbut.

Dziękujemy wszystkim wymienionym powyżej za godne zaprezentowanie Gminy na V Forum. Za przygotowanie i udostępnienie materiałów dziękujemy też sarnackiej bibliotece oraz pani Karolinie Morawskiej.

Czytaj więcej...

Obchody 11 listopada w gminie Sarnaki

Rocznica odzyskania niepodległości będzie obchodzona w gminie Sarnaki na różne sposoby. Poniżej cztery propozycje dla mieszkańców gminy i nie tylko.

KOMUNIKAT ULKS

Już dziś zapraszamy wszystkich na II BIEG WOLNOŚCI.
Bezpośrednio po uroczystej Mszy św. (ok. 11.00), ruszamy spod kościoła św. Stanisława.
Trasa biegu prowadzi do Mierzwic i Serpelic, gdzie chcemy uczcić pamięć bohaterów związanych z działalnością niepodległościową na naszym terenie.
Tempo spacerowe, z przerwami na herbatę i kawę.
Zapraszamy biegaczy, a także piechurów.
Uczestnictwo można rozpocząć i zakończyć w dowolnym miejscu na trasie. Celem nie jest rywalizacja sportowa, lecz chęć wspólnego zamanifestowania przywiązania do takich wartości jak: WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ . Pamiętajmy o zabraniu ze sobą najbliższych oraz elementów barw narodowych !

Na wszystkich w Serpelicach, czeka gorąca herbata oraz poczęstunek.

Zarząd Uczniowskiego- Ludowego Klubu Sportowego w Sarnakach. Informacje tel. 504297792

Zebranie uczestników scalenia gruntów prowadzonego na części obrębu Hołowczyce

Starosta Powiatu
    Łosickiego
GKN.6862.1.2017                                                                                  Łosice dn.6.11.2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E   II


Na podstawie  art.13 i  31 ustawy z dn.26 marca 1082 r. o scalaniu i wymianie gruntów   ( j.t. Dz.U.z 2014 r. poz.700 ze zm.)


S t a r o s t a   Ł o s i c k i   z a w i a d a m i a


że w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz.16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów  prowadzonego na części obrębu Hołowczyce.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały przez uczestników scalenia o wyrażeniu zgody na  szacunek porównawczy gruntów i ich części składowych  co wynika z art. 13 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy uczestników scalenia i uzyskanie większości ¾ głosów.
W wypadku braku wymaganej liczby obecnych w w/w terminie ustala się
drugi termin zebrania na dzień następny tj. 25 listopada 2017 r. o godz.16.00    
również w  OSP. Uchwała podjęta w drugim terminie będzie ważna bez względu na ilość uczestników scalenia.     

Jest to bardzo ważne zebranie w postępowaniu scaleniowym, dlatego udział w nim należy traktować jako obowiązkowy.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zebrania można uzyskać pod numerem telefonu 83 357 27 23 w godzinach urzędowania tj. 8.30 -15.00.

P o u c z e n i e


Niniejsze zawiadomienie zostaje upublicznione przez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń wsi  Nowe i Stare Hołowczyce, Urzędu Gminy w Sarnakach, Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na stronach  BIP Powiatu Łosickiego i Gminy Sarnaki. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dna publicznego ogłoszenia.      

                                                                                   Z up. Starosty
                                                                                   Walerian Chlebiński – Geodeta Pow.

Informacja o badaniu

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian. Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmuje ponad 3000 gospodarstw. Do wszystkich wylosowanych podmiotów zostanie przesłany list z Głównego Urzędu Statystycznego wraz ze szczegółową informacją o badaniu. Z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-s.pdf
W pierwszej kolejności zachęcamy do samospisu za pomocą aplikacji internetowej, która jest prosta i przyjazna dla użytkownika, a wypełnienie krótkiego formularza elektronicznego zajmie niewiele czasu. Samodzielne wypełnienie formularza możliwe będzie w terminie od 7 do 12 listopada br. Od 13 do 30 listopada br. z wylosowanymi sadownikami będą kontaktować się (osobiście lub telefonicznie) ankieterzy z Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Nadrzędnym celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów, przede wszystkim jabłoniowych i gruszowych, a także brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej, a także posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Zebrane informacje o sadach zostaną udostępnione na stronie internetowej GUS i mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji gospodarczych, także dla samych sadowników.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.