Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Sarnaki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

SARNAKI

Działka nr 645/3 o pow. 0,1322 ha

Wartość rynkowa działki – 53501 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 32207 zł

Cena do sprzedaży – 21800 zł (wraz z kosztami wyceny)

W planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny usług komercyjnych i parkingi.

Działka jest w użytkowaniu wieczystym i użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo pierwokupu.

    

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.sarnaki.pl w dniach:

od 08.11.2018r. do 20.12.2018r.

Informacja o zmianie terminu odpadów komunalnych w listopadzie

Uwaga!

Odpady z terenu domków letniskowych
będą odbierane nie 12-tego a 14 listopada

Narodowe Święto Niepodległości w gminie Sarnaki

Informacja dla krwiodawców

Przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego

26 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wójt Andrzej Lipka przekazał uroczyście jednostkom OSP zestawy sprzętu ratowniczego. Sprzęt pozyskany został w ramach zadania "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sarnaki". Niemal 100-procentowe dofinansowanie na to zadanie zapewnił Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Pozyskany sprzęt pozwoli na sprawniejsze i bezpieczniejsze usuwanie skutków pokrzywdzenia przestępstwem, awarii i katastrof,  zwiększy możliwości działania strażaków oraz zapewni im poprawę bezpieczeństwa w czasie akcji.

Umowy darowizny - obowiązujące przez 10 lat - podpisali przedstawiciele wszystkich jednostek działających w  gminie Sarnaki oraz Wójt.

Czytaj więcej...

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.