Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Sarnaki

                                           O B W I E S Z C Z E N I E
                                              Wójta Gminy Sarnaki
 
Na podstawie art. 30, 39 ust.1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)

                                                  zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sarnaki na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu w/w programu ochrony środowiska, stanowiącymi niezbędną dokumentację w sprawie (na podstawie art. 39 ust. 2 w/w ustawy). Dokumentacja projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sarnaki na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożona do publicznego wgląduw siedzibie Urzędu Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki, w pok. 103 w godzinach pracy Urzędu tj. pon.- pt. w godz. 730 - 1530. Wnioski i uwagi do w/w wymienionej dokumentacji można składać terminie 21 dni tj. w dniach od 09.07.2014r. do 29.07.2014 r. w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Wójt Gminy Sarnaki.

                                                                                           Wójt Gminy Sarnaki
                                                                                               /-/ Andrzej Lipka

XV Festyn Nadbużański

Święto Morza w Starych Mierzwicach

Święto Morza, które odbyło się 29 czerwca w Starych Mierzwicach to powrót do tradycji sprzed kilkudziesięciu lat. Uroczystość zorganizowana siłami mieszkańców Mierzwic, przy pomocy miłośników miejscowości, sponsorów, Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Sarnakach rozpoczęła o godzinie 12-tej msza święta w kaplicy p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Od godziny 14-tej na terenie, który udostępnił jeden z głównych organizatorów Sławomir Jóźwiak, rozpoczęła się rozrywkowa część imprezy. Pogoda dopisała, publiczność również. Prowadzący postarał się, aby obecni bawili się w wesołej, przyjacielskiej atmosferze. Na scenie wystąpili:
- zespół Country z Warszawy,
- działające przy GOK-u w Sarnakach: zespół rockowy By the way, zespół śpiewaczy Aura, kabaret Łzy Sołtysa, teatrzyk lalkowy,
- zespół Kalina z Dziadkowic,
- gwiazda wieczoru: zespół Casandra.
Urozmaiceniem występów artystycznych były konkursy: wybory logo Mierzwic, quiz związany tematycznie z Mierzwicami, zawody w jedzeniu kotletów (podobno ostro przyprawionych) na czas. Do tańca przygrywał zespół GOSTA. Jednostki OSP Mierzwice, Chlebczyn i Sarnaki zorganizowały pokazy strażackie.
Stoiska kuchni regionalnej, w tym pieczony dzik, pierogi, ciasta Koła Gospodyń Wiejskich przyciągały rzesze "głodomorów". Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Chętni mogli pojeździć na quadach, spróbować swoich sił na strzelnicy, zrobić sobie fotkę na traktorze, skorzystać z ogródka piwnego. Na najmłodszych po drugiej stronie drogi czekały dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje.
Szczególne wyrazy uznania należą się Karolinie Morawskiej, Lucynie Demianiuk, Kamili Demianiuk, Annie Daniluk, Sławomirowi Jóźwiakowi i Sławomirowi Maciejukowi, którzy zaangażowali się bez reszty w organizację imprezy. Sadząc po pozytywnych komentarzach reaktywowanie Święta Morza w Mierzwicach było "trafioną" decyzją.

Czytaj więcej...

Sarnacka delegacja w Szepietowie

W dniach 28 i 29 czerwca w Szepietowie odbywała się XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. W celu prezentacji rękodzieła i produktów ekologicznych w sobotę - pierwszy dzień imprezy z Sarnak wyruszyla delegacja rolników. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odwiedziło w ten weekend ponad 100 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w historii szepietowskiego PODR-u. Delegacja sarnacka mogła uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym i zaprezentować gminę dzięki uprzejmości sarnackiego samorządu, który zapewnił transport, namiot z logo Sarnak i jego wyposażenie, za co Panu Wójtowi dziękuje Terenowy Zespół Doradców Rolbniczych w Łosicach.

Odejście na emeryturę zasłużonego pracownika

25 czerwca pracownicy Urzędu Gminy i jednostek administracyjnych gminy pożegnali swojego kolegę, który odszedł na emeryturę. Pan Kazimierz Adamiuk pracował w U.G. od 1973 r. jako inspektor d/s budownictwa wiejskiego, potem dyrektor GZEAS-u, a po kilkuletniej przerwie w pracy objął stanowisko inspektora d/s zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury. W ciągu klikudziesięciu lat pracy pan Kazimierz tylko 4 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Na pożegnanie od kolegów i koleżanek świeżo upieczony emeryt otrzymał kwiaty, prezent i życzenia wielu lat w zdrowiu na zasłużonej emeryturze.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.