Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania

Sarnaki dnia,10 marca 2014

OŚ. 6220.3.9.2013

 

  Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że dnia 3 marca 2014 r. została wydana przez Wójta Gminy Sarnaki decyzja nr OŚ.6220.3.8.2013 dotycząca umorzenia postępowania wszczętego dnia 15 lutego 2013 r. na wniosek Pana Tomasza Lisa, JOKA Sp. z o.o. ul. Warszawska 128/130, 97-200 Tomaszów Mazowiecki dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 4 MW do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego na działce nr 95/2 w miejscowości Klepaczew.

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sarnakach, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sarnakach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Klepaczew.

Nr działek: Klepaczew: 115/2, 134, 118, 95/1, 94, 481,482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 1220, 1221, 1222, 1223, 1154

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/

Życzenia dla kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
życzymy wszystkim Paniom,
aby każdy dzień roku był
dla nich świętemWójt Gminy Sarnaki,
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych,
pracownicy Urzędu Gminy

 

 

Obrazek pobrano ze strony: blog.fromyouflowers.com

                                  

 

O G Ł O S Z E N I E GOPS

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach

o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny.

  • Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3

08-220 Sarnaki

  • Określenie stanowiska:

Stanowisko: asystent rodziny

Zatrudnienie: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 01 kwiecień 2014 r. – 31 grudzień 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie z wojewodą mazowieckim dla mieszkańców gmin

Zapraszamy na spotkanie

z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim

w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń w powiecie łosickim

Spotkanie odbędzie się w Łosicach

28 lutego br. o godz. 13.00

w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

(ul. Radzyńska 1, wejście od strony hali sportowej)

Program spotkania:

-        przedstawienie bieżącej sytuacji,

-        jak nie dopuścić do przedostania się ASF do stad hodowlanych,

-        omówienie procedury obrotu trzodą chlewną w „obszarze zakażonym” oraz zasadami jej wywozu poza strefę,

-        dyskusja

 

Zaproszenie<<klik tu>>

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach  z dnia 20 lutego  2014 r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

  

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213,poz. 1342, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się obszar powiatu łosickiego jako zakażony afrykańskim pomorem świń.

Czytaj więcej...

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.