Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

 Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Klimczyce-Kolonia  położonego w gminie Sarnaki . Prace mają na celu podniesienie dokładności określenia granic władania nieruchomości gruntowych.

 
Prace wykonywane będą przez firmę „GeoMap  Geodeci Uprawnieni” z Siedlec od kwietnia do listopada 2014 r.
 Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

        Właściciele nieruchomości położonych na terenie opracowywanym proszeni są o współ- pracę i udostępnienie niezbędnych informacji upoważnionym pracownikom wykonawcy prac.-

Łosice dnia 11 kwietnia  2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

   Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U z 2010 r. nr 193 poz.1287 ze zm) Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Chlebczyn  położonego w gminie Sarnaki . Właściciele działek położonych na terenie obrębu będą imiennie wzywani do protokolarnego ustalenia granic. Opracowanie ma  na celu  ustalenie granic prawnych.

    Prace wykonywane będą przez firmę „GeoMap  Geodeci Uprawnieni” z Siedlec od 6 maja  do 30  listopada 2014 r.
 Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

        Do wykonania czynności techniczno-prawnych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniony został  geodeta inż. Jacek Marciniak – właściciel w/w firmy.-

Łosice  dnia 5 maja  2014 r.

                                                                                                                            Starosta Łosicki

                                                                                                                                                                                              Czesław Giziński

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia,na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla Uczestników Projektu z osobami towarzyszącymi oraz dla personelu projektu w ramach projektu systemowego „Krok w przód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego <<klik tu>>

 

Informacja

Informujemy,  że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.Andrzej Klimaszewski                  zam. Sarnaki, ul. Dzikowa 12

2. Leszek Kordaczuk                     zam. Stare Hołowczyce 90

3. Monika Mikicińska                     zam. Sarnaki, ul. Zajęcza 10        


                

Jubileusz Przedszkola w Sarnakach

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.