Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Obwieszczenie

Sarnaki dnia, 22 kwietnia 2014r

OŚ. 6220.2.1.2014

O b w i e s z c z e n i e

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.73 ust 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)w związku z art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam, że w dniu 09.04.2014r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni PV o mocy zainstalowanej do 1 MW, na działce nr 95/2 w miejscowości Klepaczew, w gminie Sarnaki. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest JOKA Sp. z o. o. Tomasz Lis, ul. Warszawska 128/130, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.

Zgodnie, z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń o wniosku. Wobec tego informuję, że strony w terminie 7 dni od dnia upublicznienia zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Sarnaki oraz tablicach ogłoszeniowych mogą: zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3 w pok. nr 103 od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sarnakach, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sarnakach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Klepaczew.

Nr działek: Klepaczew: 115/2, 134, 118, 95/1, 94, 481,482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 1220, 1221, 1222, 1223, 1154

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Klepaczew
    1. A/a tablica ogłoszeń tut Urzędu, strona internmetowa

Po obwieszczeniu (14 dni ) należy niezwłocznie odesłać na adres Urzędu Gminy

Informacja GOPS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach realizator projektu systemowego „Krok w przód” informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi doradztwa zawodowego <<klik tu>> i usługi psychologiczne. <<klik tu>>

 

Gminny Dzień Strażaka

plakat dzstra1

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

7 maja przy Urzędzie Gminy w Sarnakach, ul. Berka Joselewicza 3 parkować będzie mammobus. Paniom w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 - 1964), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii przysługuje bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji!

Aby nie musiały Panie czekać w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne są też na stronie internetowej: www.fado.pl.

Połowa kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś - przyjdźcie na badanie razem!

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych. Regularna kontrola i profilaktyka, umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100-procentowe wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propagowanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu.

Program skierowany jest do kobiet zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Ma na celu objęcie swoim zasięgiem jak największej liczby kobiet w populacji 50 - 69 lat, czyli najbardziej narażonej na zachorowanie na raka piersi. Otrzymany wynik badania skryningowego (przesiewowego) to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją - czy wynik jest zmianowy czy bezzmianowy. Nie jest on w formie pełnego opisu diagnostycznego tak, jak przy tradycyjnym badaniu. W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania.

Badanie prowadzić będzie zespół: LUXMED Diagnostyka.

Ogłoszenie

8c2b2ea7081989ae70e8b6662f482ca8ea06d3949525228

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.