Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Wyniki naboru na stanowisko referenta

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SARNAKI

O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKA REFERENTA D/S ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURY
W URZĘDZIE GMINY SARNAKI

    Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został

Pan Andrzej Klimaszewski   zam. Sarnaki, ul. Dzikowa 12


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w   spełnia  wymagania  formalne  określone  w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy. W czasie  rozmowy  kwalifikacyjnej    wykazał  się odpowiednią wiedzą wymaganą na stanowisku Referenta d/s zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury. Kandydat posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia różnego rodzaju inwestycji. Posiada również dodatkowe kwalifikacje w postaci uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a także uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dni Sarnak

sponsor gwny1

50-lecie Przedszkola w Sarnakach

Obchody jubileuszowe Przedszkola w Sarnakach rozpoczęły się 1 czerwca Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Stanisława Bpa Męczennika. Kilka dni później 6 czerwca oficjalne obchody Złotego Jubileuszu miały miejsce na terenie Przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10-tej przemówieniem obecnej dyrektor Beaty Czarneckiej. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Wójt Gminy Sarnaki.
Pani dyrektor powitała gości, wśród których byli: Jego Ekscelencja ks. Bp Tadeusz Pikus, Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, Sekretarz Gminy Małgorzata Wawryniuk, Przewodniczący Rady Gminy Adam Wawryniuk i radni - Czesław Domański, Krystyna Stasiuk, były Wójt Marian Waszczuk, ks. Prałat Andrzej Jakubowicz, Marcin Hawryluk reprezentujący Posła na Sejm Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Senatora Waldemara Kraskę, dyrektor Delegatury KO w Siedlcach Sylwia Osipiuk, wizytatorka delegatury KO Bożena Piesio, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Wicestarosta Mariusz Kucewicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, radny powiatowy Marek Banicki, Dyrektor PPP w Łosicach Bogumiła Bahniuk, przedstawiciele ZNP - Dariusz Chomiuk i Małgorzata Kryńska. Licznie przybyli przedstawiciele lokalnych placówek oświatowych, kościoła, OSP, instytucji i zakładów pracy "zaprzyjaźnionych" z przedszkolem. Szczególnie serdecznie witane były nauczycielki związane z Przedszkolem, których współpraca z placówką skończyła się odejściem na emeryturę bądź zmianą miejsca zamieszkania, m.in. była Dyrektor Przedszkola pani Teresa Wieczorek (Ciołek). Licznie zgromadzili się rodzice "przedszkolaków" czynnie zaanagażowani w organizację imprezy.
Po pani Dyrektor głos zabrał Biskup Tadeusz Pikus i przedstawiciele powiatowej i lokalnej władzy. Anna Jurzyk nauczycielka miejscowej szkoły oddała ze sceny hołd długoletniej nauczycielce przedszkola pani Stanisławie Jędrzejuk, która wychowała kilka pokoleń dzieci.
Część artystyczna skomponowana w formie wspominek z każdego dziesięciolecia Przedszkola, poczynając od lat 60-tych ubiegłego wieku,  wykonywana przez maluchy i zespół młodzieżowy - także wychowanków placówki dostarczyła obecnym wiele wzruszeń i uśmiechów.
Niespodzianką dla wszystkich było wypuszczenie z pudła masy kolorowych baloników. Następnie gości częstowano tortem urodzinowym, w którego krojeniu z zaangażowaniem uczestniczył sam Biskup.
Miłym akcentem było obdarowanie wszystkich przybyłych okolicznościowymi odznakami oraz drobnymi prezentami.
Zaproszeni goście udali się na obiad, a na placu przedszkolnym rozpoczął się festyn rodzinny. Zabawy dla dzieci organizował zespół Centrum Zabawy i Nauki "Inny Świat". Rodzice rozpoczęli grillowanie (przy oficjalnej dyspensie proboszcza Jakubowicza).

 

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka we Franopolu

     W Dniu Dziecka we Franopolu uroczyście otwarto kompleks nazwany Sosnową Krainą. Powstał on dzięki inicjatywie i pracy mieszkańców wsi. Pomysłodawczynie zagospodarowania nieużytków czyli sołtys wsi -  Małgorzata Pawluk i Joanna Lutkiewicz były osobami, które w towarzystwie przedstawicieli miejscowego samorządu oraz ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu Sosnowej Krainy przecięły symboliczną wstęgę. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt gminy Sarnaki Andrzej Lipka, przedstawiciele Rady Gminy, w tym Przewodniczący Adam Wawryniuk i Wiceprzewodniczący Sławomir Maciejuk  oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Sarnaki  - Tomasz Wawryniuk.
     Sosnowa Kraina powstała w wyniku projektu "Duch sportowy z naturą za pan brat", który opracowała Joanna Lutkiewicz. Patronem projektu jest gmina Sarnaki, a partnerami Nadleśnictwo Sarnaki i Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mały Jeździec", której aktywnymi członkami są mieszkańcy wsi - państwo Osikowie. Kompleks składa się z górki zjazdowej, dwóch boisk, ścieżki przyrodniczej, zjazdu linowego i kilku innych elementów sportowych.
      Uroczyste otwarcie było preludium do licznych atrakcji, z kórych mogły skorzystać całe rodziny, a przede wszystkim świętujący tego dnia najmłodsi. Odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci, można było zażyć jazdy konnej i jazdy na quadach, na boisku trwały rozgrywki piłkarskie, zaproszony leśnik opowiadał o pracy Nadleśnictwa i okolicznej przyrodzie, OSP Sarnaki i Policja zaprezentowały pokaz ratownictwa drogowego. Występom zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury przeszkodziła nieco pogoda, ale ogólnie impreza się udała. Na pewno tego typu  wydarzeń we wsi Franopol będzie więcej.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

 Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Klimczyce-Kolonia  położonego w gminie Sarnaki . Prace mają na celu podniesienie dokładności określenia granic władania nieruchomości gruntowych.

 
Prace wykonywane będą przez firmę „GeoMap  Geodeci Uprawnieni” z Siedlec od kwietnia do listopada 2014 r.
 Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

        Właściciele nieruchomości położonych na terenie opracowywanym proszeni są o współ- pracę i udostępnienie niezbędnych informacji upoważnionym pracownikom wykonawcy prac.-

Łosice dnia 11 kwietnia  2014 r.

SZACOWANIE SZKÓD

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.