Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Zaproszenie

Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców wsi Borsuki na warsztaty florystyczne.
Warsztaty realizowane są w ramach operacji pn: „Warsztaty kulinarne i florystyczne
we wsi Borsuki” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych
Stowarzyszenia.
Warsztaty prowadzić będzie P. Magdalena Lasocka i P. Katarzyna Chybowska.
Warsztaty będą odbywały się w budynku świetlicy w Borsukach w następujących
terminach:


1. I warsztaty – 26.10.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
2. II warsztaty – 27.10.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
3. III warsztaty – 09.11.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
4. IV warsztaty – 10.11.2013 r. – 15.00-19.00 godz

.
Serdecznie zapraszam
Prezes Stowarzyszenia
Justyna Filipiuk

Informacja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Krok w przód” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 października 2013 r. pod numerem 404310 – 2013.

zał.<klik tu>

Wielki Sukces Uczniów Naszej Szkoły

W piątek 04.10.2013 r. w naszej szkole odbył się konkurs ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchudrogowym najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

Galeria<klik tu>>

·  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach;

·  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych
uczestników ruchu drogowego;

·  popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

·  popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także
sportu i rekreacji;

Konkurs zorganizowany był z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego we współdziałaniu z WORD w Siedlcach, Starostwem Powiatowym w  Łosicach, Komendą Powiatową Policji w Łosicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Burmistrzem M i G w Łosicach oraz Wójtami Gmin. Do udziału  w konkursie zaproszone były wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu łosickiego.

Czytaj więcej...

Złote Gody 2013


8 października w Urzędzie Gminy w Sarnakach – jak co roku – miała miejsce miła uroczystość, pary obchodzące 50 rocznicę ślubu zostały odznaczone medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP.
Jubilaci byli gośćmi Wójta Gminy Sarnaki i kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego. Poza medalami otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Obejrzeli występy dzieci z kółka tanecznego oraz program artystyczny przygotowany przez kabaret Łzy Sołtysa, zespół mandolinowy oraz panie śpiewające w chórze Aura. Zespoły te działają przy miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury. Pan Franciszek Krasuski, jeden z jubilatów, a zarazem lokalny poeta recytował swoje wiersze i fraszki. Kilka godzin dostojni goście spędzili na pogawędkach i wspólnym śpiewaniu przy przygotowanym poczęstunku.

Złote Gody obchodziły następujące pary:
- Scholastyka i Zdzisław Hołubiuk
- Adela i Stanisław Iwaniuk
- Wanda i Henryk Izdebscy
- Leokadia i Franciszek Krasuscy
- Henryka i Dobrosław Lewiccy
- Alicja i Władysław Lisieccy
- Helena i Stanisław Terlikowscy
- Marianna i Jan Wasilewscy
- Halina i Zbigniew Wedziuk
- Danuta i Stanisław Zielińscy
- Janina i Tadeusz Zienkiewicz

Szanownym Jubilatom składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia jak najdłuższego wspólnego życia w zdrowiu i zgodzie.

 

Czytaj więcej...

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Powszechny Spis Rolny

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.