Nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa

Ogłoszenie o naborze

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o naborze, Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna

2. Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej