Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Obrady XL sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 22.10.2021

Sarnaki, 14.10.2021 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach


Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XL sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 22 października 2021 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2021-2029,
   2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
   3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych
       obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
   4) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
       z mieszkańcami gminy Sarnaki
   5) skargi.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XL sesji zwyczajnej rady.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 17 września 2021 r.

XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 17 września 2021 r.

 
 
 

Obrady XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 17.09.2021

Sarnaki, 16.09.2021 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach


Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Przedstawienie Uchwały Nr 3.d.67/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
    Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2021r. w sprawie opinii o przedłożonej
   przez Wójta Gminy Sarnaki informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze
   2021 roku.

8. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
oraz sprawozdania z wykonania planu wydatków instytucji kultury.
9. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2021-2029,
      2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
      3) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
          Sarnaki.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXXIX sesji nadzwyczajnej rady.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

XXXVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 6 sierpnia 2021 r.

XXXVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 6 sierpnia 2021 r.

 
 
 

Obrady XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 06.08.2021

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach                                         Sarnaki, 29.07.2021 r.

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy


Zawiadamiam o obradach XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 6 sierpnia 2021 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2021 – 2029.
   2) zmiany w budżecie gminy na rok 2021,
   3) petycji Przedstawiciela społeczności lokalnej Pana Krzysztofa Urbana,
   4) w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
       w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2021 –
       2025,
   5) zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sarnaki na
       lata 2021 – 2024,
   6) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
       i mieszkaniach chronionych oraz schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla
       osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
   7) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sarnaki na rok szkolny 2021/2022,
   8) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
       Gminy Sarnaki”.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXVIII sesji zwyczajnej rady gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

 

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

CROSS NADBUŻAŃSKI

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.