Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image

RADA GMINY

XLIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27 kwietnia 2022 r.

XLIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27 kwietnia 2022 r.

 

Obrady XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 27.04.2022

Sarnaki, 20.04.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach


Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
   2) zwolnień w podatku od nieruchomości,
   3) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sarnaki na lata 2022-2030
       z perspektywą do 2035,
   4) w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów 
       w Gminie Sarnaki” na rok 2022,
   5) petycji.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLIX sesji zwyczajnej rady.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

XLVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2022 r.

XLVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2022 r.

 

Obrady XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 30.03.2022

Sarnaki, 23.03.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 - 2031,
   2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
   3) przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania publicznego
       w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, na czas
       realizacji inwestycji,
   4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLVIII sesji zwyczajnej rady.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

XLVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 04 marca 2022 r.

XLVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 04 marca 2022 r.

 

PORTAL MAPOWY

KONSULTACJE

Stacja METEO

CEEB

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.