Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Obrady XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 17.09.2021

Sarnaki, 16.09.2021 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach


Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Przedstawienie Uchwały Nr 3.d.67/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
    Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2021r. w sprawie opinii o przedłożonej
   przez Wójta Gminy Sarnaki informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze
   2021 roku.

8. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
oraz sprawozdania z wykonania planu wydatków instytucji kultury.
9. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2021-2029,
      2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
      3) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
          Sarnaki.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXXIX sesji nadzwyczajnej rady.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

CROSS NADBUŻAŃSKI

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.