IL-1 Informacja o lasach

IL-1 Informacja o lasach

1. IL-1 Informacja o lasach

2. ZIL-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

3. ZIL-2 dane o przedmiotach opodatkowanych zwolnionych z opodatkowania.pdf

4. ZIL-3 dane pozostałych podatników.pdf