Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

InformacjaGOPS

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach realizator projektu systemowego pt. „Krok w przód ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje wykonawcy dla przedmiotu zamówienia:

przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego

dla 9 Uczestników Projektu.

pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja

W dniu 02 maja 2014 roku

Urząd Gminy Sarnaki

będzie nieczynny.

Informacja

Zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych w miejscowości:

Borsuki, Klepaczew, Serpelice, Zabuże

odbędzie się dnia18 kwietnia 2014 r.(piątek)

(pierwotny termin zbiórki odpadów według harmonogramu

ustalony był na dzień 19 kwietnia 2014 r. –sobota)

Obwieszczenie

Wójta Gminy Sarnaki

z dnia 1 kwietnia 2014r

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy o z o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2014r znak OŚ.6220.10.8.2014 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika wodnego w miejscowości Sarnaki”.

Strony postępowania oraz zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Sarnaki w pok. 103.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sarnaki.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Andrzej Lipka

Ogłoszenie TMZS

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej informuje,
iz w dniu 06 kwietnia 2014 roku o godz. 15.30 (16.00)
w Zespole Szkół odbędzie się zebranie walne,
na które zaprasza się wszystkich zainteresowanych
działalnością Towarzystwa i tematyką podejmowanych zadań.

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Narodowy Spis Powszechny

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.