Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Informacja GOPS

z dnia 27 marca 2014r.

o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3

08-220 Sarnaki

2. Określenie stanowiska urzędniczego

    Asystent rodziny

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

                 Agnieszka Głuchowska zam. Sarnaki

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Agnieszka Głuchowska,podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się znajomością przepisów z zakresu ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej. Argumentem przemawiającym za wyborem ww. kandydatki było doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

Elżbieta Kozioł

Kierownik GOPS

Wypalanie Traw

Zapytanie Ofertowe GOPS

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sarnaki 10.03.2014

Z A M A W I A J Ą C Y :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08 - 220 Sarnaki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru xero oraz dostarczenie ww. materiałów do siedziby Zamawiającego na potrzeby projektu systemowego

„Krok w przód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

tel. /fax 83 359 92 44

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania

Sarnaki dnia,10 marca 2014

OŚ. 6220.3.9.2013

 

  Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że dnia 3 marca 2014 r. została wydana przez Wójta Gminy Sarnaki decyzja nr OŚ.6220.3.8.2013 dotycząca umorzenia postępowania wszczętego dnia 15 lutego 2013 r. na wniosek Pana Tomasza Lisa, JOKA Sp. z o.o. ul. Warszawska 128/130, 97-200 Tomaszów Mazowiecki dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 4 MW do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego na działce nr 95/2 w miejscowości Klepaczew.

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sarnakach, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sarnakach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Klepaczew.

Nr działek: Klepaczew: 115/2, 134, 118, 95/1, 94, 481,482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 1220, 1221, 1222, 1223, 1154

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/

Życzenia dla kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
życzymy wszystkim Paniom,
aby każdy dzień roku był
dla nich świętemWójt Gminy Sarnaki,
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych,
pracownicy Urzędu Gminy

 

 

Obrazek pobrano ze strony: blog.fromyouflowers.com

                                  

 

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Narodowy Spis Powszechny

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.