Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

Aktualności

Zaproszenie

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sarnaki oraz wszystkich miłośników piłki nożnej na trzecią i ostatnią rundę rozgrywek

SARNACKIEJ LIGI HALOWEJ

pod patronatem Wójta Gminy Sarnaki.

 

Rozgrywki odbędą się 16.02.2014r. o godzinie 11.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach ul. 3 Maja 27.

 

Organizatorzy:

Urząd Gminy w Sarnakach

Zespół Szkół im. Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Sarnakach

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej

I N F O R M A C J A

o wynikach wstępnej selekcji pod względem formalnym kandydatów, którzy złożyli dokumenty w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

 Działając na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sarnakach, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika GOPS w Sarnakach z dnia 07 stycznia 2014 r., Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów pod względem formalnym na podstawie złożonych dokumentów. Sprawdzono kompletność wymaganych dokumentów, a także oceniono stopień spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, jako niezbędne.

W wyniku takiej selekcji stwierdza się, co następuje:

 1. we wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 03 lutego2014 r. do godz. 13-tej, dokumenty złożyło 7 osób,

 2. lista osób, które spełniły wymagania formalne przedstawia się następująco (w kolejności wpływu ofert):

Czytaj więcej...

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii

30 stycznia w świetlicy wiejskiej w Borsukach odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Oddział Siedlce, nad całością czuwała pani Wiesława Malczewska - specjalista WGDiA w MODR. W Olimpiadzie - mimo niesprzyjającej pogody -  wzięło udział 48 pań z całej gminy Sarnaki. Zebranych powitały panie Wiesława Malczewska i sołtys Borsuk Henryka Adameczek. Uczestniczki rozwiązywały test zawierający 40 pytań. Kilkanaście pań startowało w konkursie na najsmaczniejsze pierogi. Powołana komisja miała nie lada "pieróg do zgryzienia', którą potrawę nagrodzić, bo poziom był wyrównany. Były pierogi na słodko, na ostro, z farszami tradycyjnymi i takimi, z którymi komisja zetknęła się po raz pierwszy. Uzupełnieniem konkursów była wystawa rękodzieła wykonanego przez mieszkanki wsi. Program artystyczny w przerwie na obrady Komisji zaprezenowały zespoły z GOK-u w Sarnakach. Zebrani obejrzeli Herody oraz mini-recital zespołu mandolinowego Tremole.
Komisja w składzie: Henryka Borkowska - MODR O/Siedlce, Marian Rzedzicki - kierownik TZD Łosice, Małgorzata Wawryniuk - Sekretarz Gminy Sarnaki, Adam Wawryniuk - Przewodniczący Rady Gminy Sarnaki po przeliczeniu punktów uzyskanych przez panie piszące test i po degustacji  pierogów wytypowała zwycięzców, z tym że wyrównany poziom uczestniczek spowodował konieczność dogrywki o trzecie miejsce w pisaniu testu.
Największą ilość punktów przy pisaniu testu i kolejne miejsca "na podium" uzyskały:

 1. Justyna Paluch z Klimczyc (37 pkt. na 40 możliwych!)
 2. Barbara Zaliwska z Nowych Litewnik (36 pkt.)
 3. Joanna Philippe z Borsuk (34 pkt., wygrała III miejsce po dogrywce)
 4. Elżbieta Jakoniuk z Zabuża (34 pkt.)
 5. Katarzyna Wawryniuk z Sarnak (34 pkt.)

W konkursie na najsmaczniejsze pierogi wygrały:

 1. Henryka Adameczek z Borsuk
 2. Teresa Melech z Chlebczyna
 3. Grażyna Demianiuk ze Starych Mierzwic

Czwarte miejsce w konkurencji na najsmaczniejsze pierogi otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Borsuk. Paniom z Koła, pani radnej Justynie Filipiuk, pani sołtys Henryce Adameczek i innym mieszkańcom Borsuk należą się wyrazy uznania za przygotowanie świetlicy, oprawę plastyczną, poczęstunek dla gości. Oby tak dalej!

Uczestniczki konkursów otrzymały nagrody zasponsorowane m.in. przez Wójta Gminy Sarnaki i Bank Spóldzielczy w Sarnakach, za co organizatorzy nie omieszkali podziękować.

 

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sarnakach

 

informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu systemowego

Krok w przód”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

ośrodki pomocy społeczne

 Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji umożliwiających Uczestnikom Projektu wejście na rynek pracy.

 

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SARNAKI ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Sarnaki

 

Sarnaki

Działka nr 721/2 o pow. 0,32 ha

Nieruchomość przeznaczona pod trwałe użytki zielone

 

Działka nr 736/4 o pow. 1,92 ha

Nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego według zarządzenia Nr 7/2008 Wójta Gminy Sarnaki z dnia 28 maja 2008 roku.

 

Sarnaki, dnia 03 lutego 2014 roku.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz zamieszczony na stronie internetowej www.sarnaki.pl w dniach:

od 05.02.2014r. do 12.03.2014r.

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Narodowy Spis Powszechny

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.